Skip to main content

Zunanja in varnostna politika

Evropska zunanja in varnostna politika

Skupna zunanja in varnostna politika EU, ki je namenjena reševanju sporov in spodbujanju mednarodnega dogovarjanja, temelji na diplomaciji in spoštovanju mednarodnih pravil. Za mednarodno vlogo EU so pomembna tudi področja trgovine, humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja.

Naloge skupne zunanje in varnostne politike EU:

Evropska unija sodeluje z vsemi najpomembnejšimi državami v svetu, tudi z državami v vzponu in regionalnimi skupinami. Zavzema se za sodelovanje, ki temelji na vzajemnih interesih in koristih.

EU nima stalne vojske, zato je odvisna od posebnih enot, ki jih zagotavljajo države članice. EU lahko pošlje misije na križna žarišča po svetu za spremljanje in ohranjanje javnega reda in miru, sodelovanje pri mirovnih prizadevanjih in zagotavljanje humanitarne pomoči prizadetim prebivalcem.

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) deluje kot diplomatska služba EU. Njenih več kot 140 delegacij in uradov po celem svetu spodbuja in varuje vrednote in interese EU.

Najvišji organ odločanja v EU na področju zunanje politike je Evropski svet, v katerem sedijo voditelji držav in vlad EU. Z večino odločitev v zvezi z zunanjo in varnostno politiko se morajo strinjati vse države EU.