Gå til hovedindholdet

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik

EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der har til formål at løse konflikter og skabe international forståelse, er baseret på diplomati og overholdelse af internationale regler. Handel, humanitær bistand og udviklingssamarbejde har også stor betydning for EU's internationale rolle.

EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik skal:

EU opretholder partnerskaber med verdens hovedaktører, herunder nye magter og regionale grupper. Det skal sikre, at disse forbindelser baseres på fælles interesser og fordele.

EU har ingen hær og bruger i stedet styrker fra EU-landene efter behov. EU kan sende delegationer til verdens brændpunkter for at overvåge og bevare lov og orden, deltage i fredsbevarende aktioner eller yde humanitær bistand til berørte befolkningsgrupper.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (Udenrigstjenesten) er EU's diplomati. Et netværk af over 140 delegationer og kontorer rundt omkring i verden fremmer og beskytter Europas værdier og interesser.

På det udenrigspolitiske område er EU's beslutningstagende organ i sidste instans Det Europæiske Råd, der samler EU-landenes stats- og regeringschefer. De fleste udenrigs- og sikkerhedspolitiske beslutninger skal godkendes enstemmigt af EU-landene.