Skip to main content

Humanitær bistand og civilbeskyttelse

EU's humanitære værdier i praksis

EU yder bistand til lande og befolkningsgrupper i både Europa og resten af verden, hvis der opstår store katastrofer eller humanitære nødsituationer.

Tilsammen er EU-landene verdens førende donor af humanitær bistand, og de hjælper millioner af mennesker verden over hvert år. Bistanden udgør 1 % af EU's samlede årlige budget – det er ca. 4 euro pr. EU-borger.

EU's indsats tager udgangspunkt i principperne om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed. Bistanden kanaliseres gennem mere end 200 internationale og lokale partnerorganisationer og agenturer og støttes af tusindvis af europæiske frivillige.

Alle europæiske borgere eller fastboende udlændinge i et EU-land kan deltage EU's programmer for bistandsfrivillige.

Gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme spiller EU, sammen med en række øvrige europæiske lande, en vigtig rolle med hensyn til at koordinere reaktioner på kriser i Europa og resten af verden. Eksisterende og potentielle kriser overvåges døgnet rundt og de deltagende lande samarbejder også om risikovurdering, katastrofeforebyggelse og -beredskab samt planlægning.

Nødhjælp kan gives i form af konkrete ting som mad, husly eller udstyr, indsættelse af specialudstyrede teams eller vurdering og koordinering af eksperter i felten. Nødhjælpsteams, eksperter og udstyr fra de deltagende lande står hele tiden standby, så der kan ydes hurtig hjælp fra EU i hele verden.

Videogalleri