Gå til hovedindholdet

Humanitær bistand og civilbeskyttelse

EU's humanitære værdier i praksis

EU yder behovsbaseret bistand til lande og befolkningsgrupper i både Europa og resten af verden, hvis der opstår store katastrofer eller humanitære nødsituationer.

Tilsammen er EU-landene blandt verdens førende donorer af humanitær bistand, og de hjælper millioner af mennesker verden over hvert år. Bistanden udgør 1 % af EU's samlede årlige budget – det er ca. 4 euro pr. EU-borger.

EU's humanitære indsats bygger på principperne  om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, som er nedfældet i den europæiske konsensus om humanitær bistand.

Gennem sin humanitære bistand hjælper EU de mest sårbare befolkningsgrupper med: 

-    Fødevarer og ernæring
-    Husly
-    Sundhedspleje
-    Vand og sanitet
-    Beredskabskurser

Europa-Kommissionens store netværk af humanitære eksperter i over 40 lande verden over giver mulighed for nøje overvågning af krisesituationer og nødhjælpsoperationer.

Bistanden kanaliseres gennem mindst 200 forskellige internationale og lokale partnerorganisationer og -agenturer.

Reaktion på kriser og nødsituationer i hele verden

Gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme spiller EU, sammen med en række øvrige europæiske lande, en vigtig rolle med hensyn til at koordinere indsatsen ved kriser i Europa og resten af verden. 

Aktuelle kriser og nødsituationer overvåges døgnet rundt af EU's katastrofeberedskabskoordineringscenter. De lande, der deltager i EU-civilbeskyttelsesmekanismen, samarbejder også om risikovurdering, katastrofeforebyggelse og planlægning.

Nødhjælp kan gives i form af konkrete ting som mad, husly eller udstyr, indsættelse af specialudstyrede teams eller vurdering og koordinering af eksperter i felten. 

EU har også sin egen reserve af europæisk materiel til brug i nødsituationer, kaldet rescEU. RescEU-reserven omfatter:

-    En flåde af brandslukningsfly og -helikoptere
-    Fly til medicinsk evakuering
-    Lagre af medicinsk udstyr og felthospitaler
-    Nødly samt transport- og logistikudstyr
-    Udstyr til energiforsyning
-    Udstyr til indsats ved kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare trusler

rescEU finansieres 100 % af EU – det gælder også udgifter til køb, drift og vedligeholdelse.

Videogalleri