Skip to main content

Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem

Az EU tevékenysége az európai humanitárius értékek jegyében

Az Európai Unió súlyos katasztrófa vagy humanitárius vészhelyzet bekövetkezte esetén segítséget nyújt az érintett országoknak és népeknek, nemcsak Európában, hanem az egész világon.

Az uniós országok együtt a világ legjelentősebb humanitárius adományozói, minden évben több millió embernek nyújtanak segítséget világszerte. E segítségnyújtás az EU teljes éves költségvetésének 1%-át teszi ki – mintegy 4 eurót uniós polgáronként.

Az EU fellépését az emberiesség, semlegesség, pártatlanság és a függetlenség elve vezérli. A segítség több mint 200 nemzetközi és helyi partnerszervezet és ügynökség közvetítésével ér célba, és a munkához több ezer európai önkéntes is hozzájárul.

Bárki, aki európai uniós polgársággal vagy az EU valamelyik országában huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik, részt vehet az EU segítségnyújtási önkéntesi kezdeményezéseiben.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus révén az EU más európai országokkal együtt kulcsszerepet játszik az Európában és a világ más tájain kialakuló válsághelyzetek kezelésének koordinálásában. A mechanizmus folyamatosan figyelemmel követi a tényleges és a potenciális válsághelyzetek alakulását, a részt vevő országok pedig a kockázatértékelésben, a katasztrófamegelőzésben, -elhárításban és vészhelyzeti tervezésben is egyaránt együttműködnek.

Sürgősségi segély lehet például az alapvető szükségleti cikkek, élelmiszerek, szálláshelyek és a szükséges berendezések beszerzése, speciálisan felszerelt egységek helyszínre küldése, valamint a helyszínre küldött szakértők által végzett értékelési és koordinációs munka. A résztvevő országok mentőcsapatokat, szakértőket és felszereléseket bocsátanak rendelkezésre és tartanak készenlétben, hogy az EU gyorsan tudjon reagálni, ha bárhol a világon vészhelyzet alakul ki.

Videotár