Ugrás a fő tartalomra

Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem

Az EU tevékenysége az európai humanitárius értékek jegyében

Az Európai Unió a helyi szükségletek alapján nyújt segítséget a katasztrófa sújtotta, illetve humanitárius vészhelyzetben lévő országoknak és népeknek – nemcsak Európában, hanem az egész világon.

Az uniós országok együtt a világ legjelentősebb humanitárius adományozói közé tartoznak, és minden évben több millió embernek nyújtanak segítséget világszerte. Az EU teljes éves költségvetésének 1%-át fordítja humanitárius segítségnyújtásra – ami uniós polgáronként körülbelül 4 eurót jelent.

Az EU humanitárius tevékenységét az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség  elve  vezérli, amint azt a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus rögzíti.

Az uniós humanitárius segítségnyújtás középpontjában a legkiszolgáltatottabb csoportok állnak, akik számára az EU a következőket biztosítja: 

–    élelem;
–    menedék;
–    egészségügyi ellátás;
–    vízellátás és megfelelő köztisztasági körülmények;
–    szükséghelyzeti oktatás.

Az Európai Bizottság óriási – világszerte több mint 40 országban működő – humanitárius szakértői hálózatot hozott létre, hogy szorosan figyelemmel tudja követni a válsághelyzetek és a katasztrófaelhárítási műveletek alakulását.

A humanitárius segítséget az EU több mint 200 nemzetközi és helyi partnerszervezeten és -ügynökségen keresztül folyósítja.

Hogyan reagálunk a világ különböző részein kialakuló válságokra és vészhelyzetekre?

Az uniós polgári védelmi mechanizmus révén az EU tagállamai más európai országokkal együtt kulcsszerepet játszanak az Európában és a világ más tájain kialakuló válsághelyzetek kezelésének koordinálásában. 

Az EU Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központja folyamatosan figyelemmel kíséri az aktuális válságok és vészhelyzetek alakulását. Az uniós polgári védelmi mechanizmusban részt vevő országok a kockázatértékelés, a katasztrófamegelőzés, a felkészülés és a tervezés terén is együttműködnek.

Az EU sürgősségi segélyt is nyújt, ami számos formában megvalósulhat: az adott helyzettől függően az Unió élelmiszereket, sátrakat és lakókonténereket, valamint felszereléseket juttat a célországba, speciális egységeket küld a helyszínre, illetve gondoskodik arról, hogy a helyszínen szakértők mérjék fel a helyzetet és hangolják össze a segítségnyújtási műveleteket. 

Az EU ún. „rescEU-készletet” hozott létre, hogy rendelkezzen a vészhelyzeti reagáláshoz szükséges eszközökkel és képességekkel. A rescEU-készlet a következőket foglalja magában:

–    tűzoltó repülőgépekből és helikopterekből álló flotta;
–    betegszállító mentőrepülőgépek;
–    orvosi eszközökből álló készlet és tábori kórházak;
–    sátrak és lakókonténerek, közlekedési és logisztikai eszközök;
–    energiaellátást biztosító eszközök;
–    vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonsági kockázatok kezeléséhez szükséges tartalékok.

A rescEU-készletet 100%-ban az Európai Unió finanszírozza, a beszerzési, üzemeltetési és karbantartási költségeket is beleértve.

Videotár