Skip to main content

Хуманитарна помощ и гражданска защита

Европейските хуманитарни ценности в действие

В случай на големи бедствия или при извънредни хуманитарни ситуации Европейският съюз предоставя помощ на страни и народи както в Европа, така и извън нейните предели.

Взети заедно, страните от ЕС са най-големият донор на хуманитарна помощ в света, като помагат на милиони хора всяка година. Хуманитарната помощ представлява 1 % от общия годишен бюджет на ЕС — на всеки гражданин на Съюза се падат около 4 евро.

Действията на ЕС се ръководят от принципите на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост. Помощта се предоставя чрез повече от 200 международни и местни организации и агенции партньори, с подкрепата на хиляди европейски доброволци.

Всеки европейски гражданин или дългосрочно пребиваващ в страна от ЕС може да участва в програмата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

Чрез Механизма за гражданска защита на ЕС Съюзът играе — заедно с редица други европейски страни — водеща роля в координирането на реакцията при кризи в Европа и по света. Съществуващите и потенциалните кризи се следят денонощно, а участващите страни си сътрудничат и в оценката на риска, подготовката за предотвратяване на бедствия и планирането.

Спешната помощ може да бъде предоставена под формата на храна, подслон или оборудване, изпращане на специално оборудвани екипи или оценка и координация от експерти, изпратени на място. Екипите за оказване на помощ, експертите и оборудването от участващите страни се поддържат в готовност за бързо реагиране от страна на ЕС навсякъде по света.

Новини

22 януари 2022
European Commission Press release Brussels, 22 Jan 2022 Following a request for assistance, the EU is channelling aid to Tonga in the aftermath of the volcanic eruption of Hunga Tonga-Hunga Ha'apai and tsunami in the...
17 януари 2022
European Commission Press release Brussels, 17 Jan 2022 Humanitarian crises around the world continue to rise. While conflicts and violence are the source of major humanitarian needs, the situation is increasingly being worsened by natural disasters, such as drought or floods, fuelled by climate...

Видеоматериали