Skip to main content

Pomoc humanitarna i ochrona ludności

Europejskie wartości humanitarne w praktyce

W przypadku wystąpienia poważnych klęsk lub nadzwyczajnych sytuacji humanitarnych Unia Europejska udziela pomocy krajom i ludności zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Co roku kraje UE są największym dawcą pomocy humanitarnej na rzecz milionów ludzi na całym świecie. Wartość tej pomocy stanowi 1 proc. całkowitego rocznego budżetu UE, co oznacza, że na jednego obywatela UE przypadają 4 euro.

W swoich działaniach UE kieruje się zasadami humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i niezależności. Pomoc jest przekazywana za pośrednictwem ponad 200 międzynarodowych i lokalnych organizacji partnerskich i agencji, które korzystają ze wsparcia tysięcy wolontariuszy europejskich.

Każdy obywatel UE lub rezydent długoterminowy w jednym z krajów UE może wziąć udział w programie wolontariatu w zakresie unijnej pomocy.

Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, Unia wraz z szeregiem innych państw europejskich, odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu reakcji na sytuacje kryzysowe w Europie i na świecie. Trwające i potencjalne kryzysy są stale monitorowane, a kraje uczestniczące współpracują ze sobą także w zakresie oceny ryzyka, gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i planowania.

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych może przybierać różne formy, np. dostarczanie żywności, schronienia lub wyposażenia, wysyłanie specjalnie wyposażonych zespołów czy wysyłanie na miejsce ekspertów, którzy zajmują się oceną i koordynacją. Zespoły ratownicze, eksperci i sprzęt z krajów uczestniczących są stale w stanie gotowości, tak aby w razie potrzeby UE mogła szybko zareagować na całym świecie.

Aktualności

22 styczeń 2022
European Commission Press release Brussels, 22 Jan 2022 Following a request for assistance, the EU is channelling aid to Tonga in the aftermath of the volcanic eruption of Hunga Tonga-Hunga Ha'apai and tsunami in the...
17 styczeń 2022
European Commission Press release Brussels, 17 Jan 2022 Humanitarian crises around the world continue to rise. While conflicts and violence are the source of major humanitarian needs, the situation is increasingly being worsened by natural disasters, such as drought or floods, fuelled by climate...

Galeria wideo