Skip to main content

Eliminacja ubóstwa i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju

Pod względem pomocy i współpracy na rzecz rozwoju instytucje UE i kraje członkowskie Unii są wspólnie światowym liderem. UE proponuje wprowadzanie przepisów i strategii politycznych, których celem jest propagowanie dobrych rządów oraz rozwoju ludzkiego i gospodarczego. Unijne przepisy dotyczą między innymi takich kwestii jak walka z głodem i ochrona zasobów naturalnych.

Instytucje UE wspólnie realizują cele zrównoważonego rozwoju ONZ, zapewniając środki finansowe na realizację pięciu aspektów zrównoważonego rozwoju:

  • Ludzie: eliminacja wszelkich form ubóstwa i głodu oraz poszanowanie ludzkiej godności i równości między ludźmi
  • Planeta: ochrona przyszłych pokoleń przed degeneracją środowiska i wyczerpaniem zasobów
  • Dobrobyt: życie w dostatku i w zgodzie z przyrodą
  • Pokój: tworzenie sprzyjających integracji społeczeństw, w których panują pokój i sprawiedliwość
  • Partnerstwo: wdrażanie prac rozwojowych poprzez globalne partnerstwo
  • Działania UE według sektora

UE współpracuje z 150 krajami partnerskimi w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w Azji i na Pacyfiku, a także ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami międzynarodowymi. Oprócz udzielania pomocy finansowej i angażowania się w dialog z krajami partnerskimi UE prowadzi również badania naukowe i realizuje oceny, które zapewniają skuteczne wykorzystanie pomocy.

Aktualności

22 styczeń 2022
European Commission Press release Brussels, 22 Jan 2022 Following a request for assistance, the EU is channelling aid to Tonga in the aftermath of the volcanic eruption of Hunga Tonga-Hunga Ha'apai and tsunami in the...
17 styczeń 2022
European Commission Press release Brussels, 17 Jan 2022 Humanitarian crises around the world continue to rise. While conflicts and violence are the source of major humanitarian needs, the situation is increasingly being worsened by natural disasters, such as drought or floods, fuelled by climate...