Przejdź do treści głównej

Eliminacja ubóstwa i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju

Pod względem pomocy i współpracy na rzecz rozwoju instytucje UE i kraje członkowskie Unii są wspólnie światowym liderem. UE proponuje wprowadzanie przepisów i strategii politycznych, których celem jest propagowanie dobrych rządów oraz rozwoju ludzkiego i gospodarczego. Unijne przepisy dotyczą między innymi takich kwestii jak walka z głodem i ochrona zasobów naturalnych.

Instytucje UE wspólnie realizują cele zrównoważonego rozwoju ONZ, zapewniając środki finansowe na realizację pięciu aspektów zrównoważonego rozwoju:

  • Ludzie: eliminacja wszelkich form ubóstwa i głodu oraz poszanowanie ludzkiej godności i równości między ludźmi
  • Planeta: ochrona przyszłych pokoleń przed degeneracją środowiska i wyczerpaniem zasobów
  • Dobrobyt: życie w dostatku i w zgodzie z przyrodą
  • Pokój: tworzenie sprzyjających integracji społeczeństw, w których panują pokój i sprawiedliwość
  • Partnerstwo: wdrażanie prac rozwojowych poprzez globalne partnerstwo
  • Działania UE według sektora

UE współpracuje z 150 krajami partnerskimi w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w Azji i na Pacyfiku, a także ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami międzynarodowymi. Oprócz udzielania pomocy finansowej i angażowania się w dialog z krajami partnerskimi UE prowadzi również badania naukowe i realizuje oceny, które zapewniają skuteczne wykorzystanie pomocy.