Prejsť na hlavný obsah

Rozvoj a spolupráca

Odstraňovanie chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja

Inštitúcie EÚ a jej členské štáty sú spoločne najväčšími darcami v oblasti rozvojovej pomoci a spolupráce. EÚ navrhuje právne predpisy a politiky na podporu dobrej správy vecí verejných a ľudského a ekonomického rozvoja, napríklad v oblasti boja proti hladu a zachovávania prírodných zdrojov.

V reakcii na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja inštitúcie EÚ spolupracujú a poskytujú finančné prostriedky na riešenie týchto piatich aspektov udržateľného rozvoja:

  • Ľudia: boj proti chudobe a hladu vo všetkých podobách a zabezpečenie dôstojnosti a rovnosti
  • Planéta: ochrana budúcich generácií pred následkami ničenia životného prostredia a vyčerpania zdrojov
  • Prosperita: zabezpečenie toho, aby ľudia žili v prosperite a viedli naplnený život v súlade s prírodou
  • Mier: vytváranie mierových, spravodlivých a inkluzívnych spoločností
  • Partnerstvo: rozvojová spolupráca prostredníctvom globálneho partnerstva
  • Opatrenia EÚ podľa odvetví

EÚ spolupracuje so 150 partnerskými krajinami v Afrike, Latinskej Amerike a Karibiku, Ázii a Tichomorí, ako aj s občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami. Okrem poskytovania finančnej pomoci a zapájania sa do diskusií s partnerskými krajinami sa EÚ venuje aj výskumu a vykonáva hodnotenia, aby sa uistila, že pomoc sa využíva účinne.