Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Rozvoj a spolupráca

Odstraňovanie chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja

Inštitúcie EÚ a jej členské štáty sú spoločne najväčšími darcami v oblasti rozvojovej pomoci a spolupráce. EÚ navrhuje právne predpisy a politiky na podporu dobrej správy vecí verejných a ľudského a ekonomického rozvoja, napríklad v oblasti boja proti hladu a zachovávania prírodných zdrojov.

V reakcii na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja inštitúcie EÚ spolupracujú a poskytujú finančné prostriedky na riešenie týchto piatich aspektov udržateľného rozvoja:

  • Ľudia: boj proti chudobe a hladu vo všetkých podobách a zabezpečenie dôstojnosti a rovnosti
  • Planéta: ochrana budúcich generácií pred následkami ničenia životného prostredia a vyčerpania zdrojov
  • Prosperita: zabezpečenie toho, aby ľudia žili v prosperite a viedli naplnený život v súlade s prírodou
  • Mier: vytváranie mierových, spravodlivých a inkluzívnych spoločností
  • Partnerstvo: rozvojová spolupráca prostredníctvom globálneho partnerstva
  • Opatrenia EÚ podľa odvetví

EÚ spolupracuje so 150 partnerskými krajinami v Afrike, Latinskej Amerike a Karibiku, Ázii a Tichomorí, ako aj s občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami. Okrem poskytovania finančnej pomoci a zapájania sa do diskusií s partnerskými krajinami sa EÚ venuje aj výskumu a vykonáva hodnotenia, aby sa uistila, že pomoc sa využíva účinne.

Aktuality

5 august 2022
European Commission Press release Brussels, 08 Aug 2022 As of today, the EU has successfully coordinated 1,000 medical evacuations of Ukrainian patients via its Civil Protection Mechanism to provide them with specialised healthcare in hospitals across Europe.