Glavni sadržaj

Razvoj i suradnja

Iskorjenjivanje siromaštva i postizanje održivog razvoja

Institucije i zemlje EU-a zajedno su vodeći svjetski donator razvojne pomoći i suradnje. EU predlaže zakonodavstvo i politike za promicanje dobrog upravljanja te ljudskog i gospodarskog razvoja, poput borbe protiv gladi i očuvanja prirodnih resursa.

Kao odgovor na ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda institucije EU-a surađuju i osiguravaju financijska sredstva za rješavanje sljedećih pet aspekata održivog razvoja:

  • ljudi: iskorjenjivanje siromaštva i gladi u svim oblicima te osiguravanje dostojanstva i jednakosti
  • planet: zaštita budućih generacija od uništavanja okoliša i iscrpljivanja resursa
  • blagostanje: osiguranje prosperiteta i kvalitetnijeg života u skladu s prirodom
  • mir: stvaranje društava u kojima vladaju mir, pravda i socijalna uključenost
  • partnerstvo: provedba razvojnih aktivnosti u okviru globalnog partnerstva
  • Mjere EU-a po sektoru

Europska unija surađuje sa 150 partnerskih zemalja u Africi, Latinskoj Americi i na Karibima, u Aziji i na Pacifiku, kao i s civilnim društvom i međunarodnim organizacijama. Osim pružanja financijske pomoći i sudjelovanja u dijalozima s partnerskim zemljama, EU provodi istraživanja i evaluacije kako bi osigurao da se razvojna pomoć upotrebljava djelotvorno.