Gå direkt till innehållet

Utveckling och samarbete

Utrota fattigdomen och skapa hållbar utveckling

EU och dess medlemsländer är tillsammans världens främsta samarbetspartner och givare av utvecklingsbistånd. EU föreslår lagstiftning och politik för att främja god förvaltning, ekonomisk utveckling och bättre villkor för människor genom att bl.a. bekämpa hunger och bevara naturresurser.

Som svar på FN:s mål för hållbar utveckling arbetar EU:s institutioner tillsammans och bidrar ekonomiskt till följande fem mål:

  • Människor – utrota fattigdom och svält i alla former och säkerställa värdighet och jämlikhet
  • Jorden – skydda kommande generationer från miljöförstöring och utarmning av naturresurser
  • Välstånd – garantera ett välmående och meningsfullt liv i harmoni med naturen
  • Fred – skapa fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
  • Partnerskap – driva utvecklingsarbetet i globala partnerskap
  • EU:s åtgärder i olika sektorer

EU samarbetar med 150 partnerländer i Afrika, Latinamerika, Västindien, Asien och Stillahavsområdet, och med civilsamhället och internationella organisationer. Förutom att ge ekonomiskt stöd och föra dialoger med partnerländerna utvärderar EU stödet för att se till att det används effektivt.