Pereiti prie pagrindinio turinio

Vystymasis ir bendradarbiavimas

Skurdo išgyvendinimas ir darnaus vystymosi užtikrinimas

ES institucijos ir šalys drauge teikia daugiausiai paramos vystymuisi pasaulyje ir skatina bendradarbiavimą. ES siūlo teisės aktus ir politiką geram valdymui ir žmogiškųjų išteklių bei ekonomikos vystymui skatinti, pavyzdžiui, skirtus kovoti su badu išsaugoti gamtos ištekliams.

Siekdamos Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, ES institucijos bendradarbiauja ir skiria finansavimą šiems penkiems darnaus vystymosi aspektams:

  • žmonėms – išgyvendinti visų formų skurdą ir badą bei užtikrinti orumą ir lygybę
  • planetai – apsaugoti ateities kartas nuo aplinkos suniokojimo ir išteklių išeikvojimo
  • gerovei – užtikrinti klestėjimą ir visavertį gyvenimą darnoje su gamta
  • taikai – sukurti taikią, teisingą ir įtraukią visuomenę
  • partnerystei – vykdyti vystymosi veiklą kuriant pasaulinę partnerystę
  • ES veiksmai pagal sektorius

ES bendradarbiauja su 150 Afrikos, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių partnerių, taip pat su pilietinės visuomenės ir tarptautinėmis organizacijomis. Be finansinės paramos teikimo ir dalyvavimo dialoguose su šalimis partnerėmis, ES taip pat atlieka mokslinius tyrimus ir vertinimą, siekdama užtikrinti, kad pagalba būtų naudojama veiksmingai.