Skip to main content

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga

Praktinis Europos humanitarinių vertybių įgyvendinimas

Įvykus didelėms nelaimėms ar humanitarinių krizių atvejais, Europos Sąjunga teikia pagalbą šalims ir gyventojams tiek Europoje, tiek už jos ribų.

ES šalys drauge teikia daugiausia humanitarinės pagalbos pasaulyje, kasmet padėdamos milijonams viso pasaulio žmonių. Ši pagalba sudaro 1 % viso ES metinio biudžeto, t. y. kainuoja apie 4 eurus vienam ES piliečiui.

ES veiksmai grindžiami žmogiškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principais. Pagalba teikiama pasitelkus daugiau kaip 200 tarptautinių ir vietos partnerių organizacijų bei agentūrų, prie šios veiklos prisideda tūkstančiai Europos savanorių.

Bet kuris ES pilietis ar ilgalaikis ES valstybės narės gyventojas gali dalyvauti ES pagalbos savanorių programoje.

Pasitelkusi ES civilinės saugos mechanizmą, ES kartu su kitomis Europos šalimis atlieka svarbų vaidmenį koordinuodama veiksmus reaguojant į krizes Europoje ir visame pasaulyje. Esamos ir galimos krizės nepaliaujamai stebimos, o dalyvaujančios šalys taip pat bendradarbiauja rizikos vertinimo, pasirengimo nelaimėms ir planavimo srityse.

Neatidėliotina pagalba gali būti teikiama maisto produktais, įrengiant pastogę ar parūpinant įrangos, atsiunčiant specialiai parengtų darbuotojų grupes arba į vietą atsiųstiems ekspertams užsiimant vertinimu ir koordinavimu. Programoje dalyvaujančių šalių pagalbos komandos ir ekspertai nuolat budi, taip pat laikoma parengta įranga, kad ES galėtų greitai reaguoti į nelaimes visame pasaulyje.

Vaizdo įrašų galerija