Mur għall-kontenut ewlieni

Għajnuna umanitarja u protezzjoni ċivili

Valuri umanitarji Ewropej fl-azzjoni

L-Unjoni Ewropea tipprovdi assistenza bbażata fuq il-bżonnijiet lill-pajjiżi u l-popolazzjonijiet, kemm fi ħdan l-Ewropa kif ukoll barra mill-pajjiż, meta jseħħu diżastri kbar jew emerġenzi umanitarji.

Flimkien, il-pajjiżi tal-UE huma fost id-donaturi ewlenin fid-dinja ta’ għajnuna umanitarja u kull sena jgħinu miljuni ta’ nies madwar id-dinja. Din l-għajnuna tammonta għal 1% tal-baġit totali annwali tal-UE – madwar €4 għal kull ċittadin tal-UE.

L-azzjoni umanitarja tal-UE hija ggwidata mill-prinċipji tal-umanità, in-newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza, kif minquxa fil-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja.

Permezz tal-għajnuna umanitarja tagħha, l-UE tassisti lill-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli: 

-    ikel u nutrizzjoni
-    kenn
-    il-kura tas-saħħa
-    ilma u faċilitajiet sanitarji
-    edukazzjoni f’emerġenzi;

In-network kbir ta’ esperti umanitarji tal-Kummissjoni Ewropea f’aktar minn 40 pajjiż fid-dinja kollha jippermetti monitoraġġ mill-qrib ta’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi u operazzjonijiet ta’ sokkors.

L-għajnuna titwassal permezz ta’ 200+ organizzazzjonijiet u aġenziji sħab internazzjonali u lokali.

Rispons għall-kriżijiet u l-emerġenzi fid-dinja kollha

Permezz tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, l-UE flimkien ma’ għadd ta’ pajjiżi oħra Ewropej, għandha rwol importanti biex tikkoordina r-rispons għall-kriżijiet fl-Ewropa u lil hinn minnha. 

Il-kriżijiet u l-emerġenzi li għaddejjin bħalissa jiġu mmonitorjati l-ħin kollu miċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tar-Reazzjoni f’każ ta’ Emerġenza tal-UE. Il-pajjiżi parteċipanti fil-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili jikkooperaw ukoll fuq il-valutazzjoni tar-riskju, it-tħejjija u l-ippjanar għall-prevenzjoni tad-diżastri.

L-assistenza ta’ emerġenza tista’ ssir fl-għamla ta’ oġġetti bħal ikel, kenn jew tagħmir, billi jintbagħtu timijiet mgħammra b'mod speċjali, jew il-valutazzjoni u l-koordinazzjoni minn esperti mibgħuta fuq il-post. 

L-UE għandha wkoll ir-riżerva tagħha ta’ kapaċitajiet Ewropej biex tirrispondi għall-emerġenzi, imsejħa “rescEU”. Ir-riżerva rescEU tinkludi:

-    Flotta ta’ ajruplani u ħelikopters tat-tifi tan-nar
-    Ajruplani ta’ evakwazzjoni medika
-    Ħażna ta’ oġġetti mediċi u sptarijiet fuq il-post
-    Kenn, trasport u assi ta’ loġistika
-    Oġġetti tal-provvista tal-enerġija
-    Riżervi li jirrispondu għal riskji kimiċi, bijoloġiċi, radjoloġiċi u nukleari (CBRN)

rescEU hija ffinanzjata 100% mill-Unjoni Ewropea, inklużi l-ispejjeż għax-xiri, l-operat u l-manutenzjoni.

Gallerija tal-videos