Skip to main content

L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili

Valuri umanitarji Ewropej fl-azzjoni

L-Unjoni Ewropea tipprovdi assistenza lill-pajjiżi u l-popolazzjonijiet, kemm fi ħdan l-Ewropa kif ukoll barra mill-pajjiż, meta jseħħu diżastri kbar jew emerġenzi umanitarji.

Flimkien, il-pajjiżi tal-UE huma d-donatur ewlieni fid-dinja ta’ għajnuna umanitarja u kull sena jgħinu miljuni ta’ nies madwar id-dinja. Din l-għajnuna tammonta għal 1% tal-baġit totali annwali tal-UE – madwar €4 għal kull ċittadin tal-UE.

L-azzjoni tal-UE hija ggwidata mill-prinċipji tal-umanità, in-newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza. L-għajnuna tingħata permezz ta’ 200+ organizzazzjonijiet u aġenziji sħab internazzjonali u lokali, bl-appoġġ ta’ eluf ta’ voluntieri Ewropej.

Kull ċittadin Ewropew jew residenti fit-tul fi Stat Membru tal-UE jista’ jieħu sehem fil-programm ta’ voluntieri tal-għajnuna tal-UE.

Permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili, l-UE, flimkien ma’ għadd ta’ pajjiżi oħra Ewropej, għandha rwol importanti biex tikkoordina r-rispons għall-kriżijiet fl-Ewropa u madwar id-dinja. Il-kriżijiet eżistenti u potenzjali huma sorveljati l-ħin kollu u l-pajjiżi parteċipanti jikkooperaw ukoll dwar il-valutazzjoni tar-riskju, il-prevenzjoni tad-diżastri, it-tħejjija u l-ippjanar.

L-assistenza ta’ emerġenza tista’ ssir fl-għamla ta’ oġġetti bħal ikel, kenn jew tagħmir, billi jintbagħtu timijiet mgħammra b'mod speċjali, jew il-valutazzjoni u l-koordinazzjoni minn esperti mibgħuta fuq il-post. It-timijiet, l-esperti u t-tagħmir ta’ assistenza minn pajjiżi parteċipanti jinżammu lesti biex jidħlu fl-azzjoni biex jipprovdu rispons malajr tal-UE madwar id-dinja kollha.

Aħbarijiet

5 Awwissu 2022
European Commission Press release Brussels, 08 Aug 2022 As of today, the EU has successfully coordinated 1,000 medical evacuations of Ukrainian patients via its Civil Protection Mechanism to provide them with specialised healthcare in hospitals across Europe.

Gallerija tal-Videos