Skip to main content

Humanitaire hulp en civiele bescherming

Europese humanitaire waarden in de praktijk

De Europese Unie verleent zowel binnen als buiten Europa hulp aan landen en bevolkingsgroepen die getroffen worden door grote rampen of humanitaire noodsituaties.

De EU-landen zijn samen de grootste donor van humanitaire hulp ter wereld. Jaarlijks helpen zij miljoenen mensen overal ter wereld. De EU besteedt ongeveer 1% van de jaarlijkse begroting aan humanitaire hulp. Dit komt neer op zo'n 4 euro per EU-burger per jaar.

Alles wat de EU doet, is gebaseerd op de beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De hulp wordt verstrekt via ruim 200 internationale en lokale partnerorganisaties en agentschappen, en ondersteund door duizenden Europese vrijwilligers.

Alle Europese burgers en langdurig ingezetenen van een EU-lidstaat kunnen deelnemen aan vrijwilligersprogramma's.

Door het EU-mechanisme voor civiele bescherming spelen de EU-instellingen samen met een aantal andere Europese landen een hoofdrol bij de coördinatie van crisisrespons in Europa en de wereld. Bestaande en potentiële crises worden de klok rond in het oog gehouden en deelnemende landen werken ook samen op het gebied van risicobeoordeling en rampenpreventie, -paraatheid en -planning.

Noodhulp kan gegeven worden in de vorm van voedsel, onderdak, materieel, de inzet van speciaal uitgeruste teams of beoordeling en coördinatie door deskundigen die naar het rampgebied worden gestuurd. Hulpteams, deskundigen en uitrusting van de deelnemende landen staan voortdurend klaar om waar ook ter wereld snel ingezet te worden.

Video's