Direct naar de inhoud

Humanitaire hulp en civiele bescherming

Europese humanitaire waarden in de praktijk

De Europese Unie verleent zowel binnen als buiten Europa hulp aan landen en bevolkingsgroepen die door grote rampen of humanitaire noodsituaties worden getroffen.

De EU-landen horen bij de grootste donors van humanitaire hulp ter wereld. Jaarlijks helpen zij miljoenen mensen overal ter wereld. De EU besteedt ongeveer 1% van de jaarlijkse begroting aan humanitaire hulp. Dit komt neer op zo'n 4 euro per EU-burger per jaar.

Het humanitaire optreden van de EU berust op de beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, zoals verankerd in de Europese consensus betreffende humanitaire hulp.

De EU helpt met humanitaire hulp de kwetsbaarste bevolkingsgroepen met: 

– voeding
– onderdak
– gezondheidszorg
– water en sanitaire voorzieningen
– onderwijs over noodsituaties

Met haar grote netwerk van humanitaire deskundigen in meer dan 40 landen wereldwijd kan de Europese Commissie crisissituaties en hulpoperaties op de voet te volgen.

De hulp wordt verstrekt via ruim 200 internationale en lokale partnerorganisaties en agentschappen.

Reageren op crises en noodsituaties waar ook ter wereld

Via het EU-mechanisme voor civiele bescherming spelen de EU-instellingen samen met een aantal andere Europese landen een hoofdrol bij de coördinatie van crisisrespons in Europa en daarbuiten. 

Het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties van de EU houdt continu toezicht op lopende crises en noodsituaties. De aan het EU-mechanisme voor civiele bescherming deelnemende landen werken ook samen op het gebied van risicobeoordeling, rampenpreventie, paraatheid en planning.

Noodhulp kan worden gegeven in de vorm van voedsel, onderdak, materieel, de inzet van speciaal uitgeruste teams of beoordeling en coördinatie door deskundigen die naar het rampgebied worden gestuurd. 

De EU beschikt ook over een eigen Europese reservecapaciteit om op noodsituaties te reageren, genaamd “rescEU”. De rescEU-reserve omvat:

– een vloot van blusvliegtuigen en -helikopters
– medische evacuatievliegtuigen
– medische noodvoorraden en veldhospitalen
– onderdak, vervoer en logistieke zaken
– energiebevoorrading
– capaciteit op het gebied van chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) risico’s

rescEU wordt volledig door de Europese Unie gefinancierd, met inbegrip van de kosten voor aankoop, exploitatie en onderhoud.

Video’s