Direct naar de inhoud

Mensenrechten en democratie

De mensenrechten beschermen en bevorderen

Er zijn twee grote lijnen in het beleid en de maatregelen van de EU op het gebied van de mensenrechten. Enerzijds waakt de EU over de grondrechten van elke EU-burger, anderzijds bevordert de EU de mensenrechten wereldwijd.

Het Handvest van de grondrechten beschermt de EU-burger. Het omvat alle grondrechten die bindend zijn voor alle instellingen en organen van de EU. Het geldt ook voor nationale overheden wanneer zij het EU-recht toepassen.

Het stimuleren en beschermen van de mensenrechten, de democratie en de rechtstaat wereldwijd behoort tot de grondbeginselen van de Europese Unie. De mensenrechten staan centraal in de relaties van de EU met andere landen en regio's.

Het EU-beleid:

  • bevordert de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en ontheemden
  • verzet zich tegen de doodstraf, marteling, mensenhandel en discriminatie
  • verdedigt burgerrechten, politieke rechten, economische rechten, sociale rechten en culturele rechten
  • verdedigt de mensenrechten, door actieve partnerschappen met partnerlanden, internationale en regionale organisaties en groepen en verenigingen op alle niveaus van de maatschappij
  • garandeert dat elke handels- of samenwerkingsovereenkomst met landen buiten de EU een mensenrechtenclausule bevat