Przejdź do treści głównej

Prawa człowieka i demokracja

Promowanie i ochrona praw człowieka

W Unii Europejskiej istnieją dwa główne obszary polityki i działań w zakresie praw człowieka. Jednym z nich jest ochrona podstawowych praw człowieka w UE, a drugi to propagowanie praw człowieka na całym świecie.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej gwarantuje prawa obywateli UE. Karta określa w jednym dokumencie prawa człowieka wiążące dla unijnych instytucji i organów. Ma również zastosowanie do rządów krajowych, gdy te wykonują prawo UE.

Unia Europejska jest mocno zaangażowana w propagowanie i ochronę praw człowieka, demokracji i praworządności na całym świecie. Prawa człowieka mają pierwszorzędne znaczenie w relacjach Unii z innymi krajami i regionami.

Polityka UE w tej dziedzinie obejmuje:

  • promowanie praw kobiet, dzieci, mniejszości i osób wysiedlonych
  • sprzeciwianie się karze śmierci, torturom, handlowi ludźmi i dyskryminacji
  • ochronę praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturowych
  • ochronę praw człowieka w ramach aktywnej współpracy z krajami partnerskimi, organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi oraz stowarzyszeniami i grupami na wszystkich poziomach społeczeństwa.
  • włączanie klauzul dotyczących praw człowieka do wszystkich porozumień w sprawie handlu lub współpracy z państwami spoza UE.