Skip to main content

Menneskerettigheder og demokrati

Fremme og beskyttelse af menneskerettighederne

Der er to overordnede retninger inden for menneskerettighedspolitik og menneskerettighedsindsatsen i EU. Den ene går ud på at beskytte de grundlæggende menneskerettigheder for EU's borgere og den anden at fremme menneskerettighederne ude i verden.

EU's charter om grundlæggende rettigheder beskytter EU-borgernes rettigheder. Chartret fastsætter de grundlæggende rettigheder, som er bindende for EU's institutioner og organer. Det gælder også for de nationale regeringer, når de gennemfører EU-lovgivningen.

EU er baseret på et stærkt engagement i at fremme og beskytte menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten i hele verden. Menneskerettigheder har en central plads i EU's forbindelser med andre lande og regioner.

EU's politik omfatter at:

  • fremme rettigheder for kvinder, børn, minoriteter og fordrevne personer
  • bekæmpe dødsstraf, tortur, menneskehandel og forskelsbehandling
  • forsvare borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
  • forsvare menneskerettighederne ved at indgå i aktive partnerskaber med partnerlande, internationale og regionale organisationer og grupper og foreninger i alle samfundslag
  • indføre menneskerettighedsklausuler i alle aftaler om handel eller samarbejde med tredjelande.

 

Nyheder

19 Maj 2022
European Commission Questions and answers Brussels, 19 May 2022 Today, the European Commission has published the 2022 EU Justice Scoreboard, which gives a comparative overview of the efficiency, quality and independence of j...