Gå til hovedindholdet

Menneskerettigheder og demokrati

Fremme og beskyttelse af menneskerettighederne

Der er to overordnede retninger inden for menneskerettighedspolitik og menneskerettighedsindsatsen i EU. Den ene går ud på at beskytte de grundlæggende menneskerettigheder for EU's borgere og den anden at fremme menneskerettighederne ude i verden.

EU's charter om grundlæggende rettigheder beskytter EU-borgernes rettigheder. Chartret fastsætter de grundlæggende rettigheder, som er bindende for EU's institutioner og organer. Det gælder også for de nationale regeringer, når de gennemfører EU-lovgivningen.

EU er baseret på et stærkt engagement i at fremme og beskytte menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten i hele verden. Menneskerettigheder har en central plads i EU's forbindelser med andre lande og regioner.

EU's politik omfatter at:

  • fremme rettigheder for kvinder, børn, minoriteter og fordrevne personer
  • bekæmpe dødsstraf, tortur, menneskehandel og forskelsbehandling
  • forsvare borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
  • forsvare menneskerettighederne ved at indgå i aktive partnerskaber med partnerlande, internationale og regionale organisationer og grupper og foreninger i alle samfundslag
  • indføre menneskerettighedsklausuler i alle aftaler om handel eller samarbejde med tredjelande.