Skip to main content

Mänskliga rättigheter och demokrati

Främja och skydda mänskliga rättighete

EU:s arbete med människorättsfrågor drivs på två fronter: dels värnar man EU-medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter, dels arbetar EU för att främja de mänskliga rättigheterna runtom i världen.

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna värnar EU-medborgarnas rättigheter. I stadgan fastställs de rättigheter som är bindande för EU:s institutioner och organ. EU-länderna måste också följa stadgan när de tillämpar EU-lagstiftningen.

EU arbetar aktivt med att främja och skydda mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen i hela världen. Mänskliga rättigheter står i centrum för EU:s förbindelser med andra länder och regioner.

EU:s politik går ut på att

  • främja kvinnors, barns, minoriteters och flyktingars rättigheter
  • motverka dödsstraff, tortyr, människohandel och diskriminering
  • försvara medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
  • försvara de mänskliga rättigheterna genom samarbete med partnerländer, internationella och regionala organisationer och grupper och föreningar på alla nivåer i samhället
  • skriva in människorättsklausuler i alla handels- och samarbetsavtal med länder utanför EU.

 

Nyheter

19 maj 2022
European Commission Questions and answers Brussels, 19 May 2022 Today, the European Commission has published the 2022 EU Justice Scoreboard, which gives a comparative overview of the efficiency, quality and independence of j...