Gå direkt till innehållet

Mänskliga rättigheter och demokrati

Främja och skydda mänskliga rättighete

EU:s arbete med människorättsfrågor drivs på två fronter: dels värnar man EU-medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter, dels arbetar EU för att främja de mänskliga rättigheterna runtom i världen.

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna värnar EU-medborgarnas rättigheter. I stadgan fastställs de rättigheter som är bindande för EU:s institutioner och organ. EU-länderna måste också följa stadgan när de tillämpar EU-lagstiftningen.

EU arbetar aktivt med att främja och skydda mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen i hela världen. Mänskliga rättigheter står i centrum för EU:s förbindelser med andra länder och regioner.

EU:s politik går ut på att

  • främja kvinnors, barns, minoriteters och flyktingars rättigheter
  • motverka dödsstraff, tortyr, människohandel och diskriminering
  • försvara medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
  • försvara de mänskliga rättigheterna genom samarbete med partnerländer, internationella och regionala organisationer och grupper och föreningar på alla nivåer i samhället
  • skriva in människorättsklausuler i alla handels- och samarbetsavtal med länder utanför EU.