Skip to main content
Din indgang

til EU

Fokus på

De vigtigste begivenheder

EU's indsats over for energikrisen

Som reaktion på energikrisen har EU formået at finde alternative forsyninger og reducere sin efterspørgsel. Der er også taget skridt til at hjælpe borgerne og virksomhederne.

REPowerEU

REPowerEU: sikker og bæredygtig energi, som europæerne har råd til

NextGeneration EU

Dette er NextGenerationEU. Det er mere end en genopretningsplan. Det er en enestående chance for at komme stærkere ud af pandemien, omstille vores økonomier og skabe muligheder og arbejdspladser i det Europa, vi gerne vil leve i.

Global Gateway

Den Europæiske Unions strategi til fremme af bæredygtige forbindelser i hele verden.

EU's fælles reaktion på covid-19

Oversigt over EU's indsats for at støtte borgerne, virksomhederne og økonomien, skaffe medicinsk udstyr og sætte skub i forskningen som reaktion på coronapandemien

Læs mere

Principper og værdier

De fælles principper og værdier, som ligger til grund for livet i EU: frihed, demokrati, lighed og retsstatsprincippet, fremme af fred og stabilitet.

EU's prioriteter

Læs mere om EU's prioriteter for perioden 2019-2024 fremme af et grønt Europa, udvikling af det økonomiske grundlag, beskyttelse af borgerne og deres frihedsrettigheder.

Budget

Hvordan EU-budgettet finansieres og anvendes, forvaltning af EU-midler, udgiftsområder, faktatjek af EU-budgettet.

Opnåede resultater

Find ud af, hvad EU gør for borgerne, og hvordan det beskytter rettigheder, fremmer velstand og bestræber sig på at gøre verden til et sikrere sted.

Elev- og lærerhjørnet

Undervisningsmateriale, spil og meget mere om Den Europæiske Union og dens aktiviteter, for børn, teenagere, lærere og forældre.