Direct naar de inhoud

Buitenlands en veiligheidsbeleid

Europees buitenlands en veiligheidsbeleid

Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, bedoeld om conflicten op te lossen en wederzijds begrip te kweken, is gebaseerd op diplomatie en eerbiediging van de internationale regels. Ook handel, humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking spelen voor de EU een belangrijke rol op het internationale toneel.

De EU wil via haar buitenlands en veiligheidsbeleid:

De EU heeft partnerschappen met de belangrijkste landen in de wereld, ook met opkomende machten en regionale organisaties. Zij streeft daarbij naar partnerschappen die gebaseerd zijn op wederzijdse belangen en voordelen.

Ze heeft geen eigen leger, maar rekent op troepen die de EU-landen waar nodig ter beschikking stellen. De EU stuurt vredesmissies naar brandhaarden overal ter wereld. Deze handhaven de openbare orde en veiligheid, werken mee aan vredeshandhaving of verlenen humanitaire hulp aan de getroffen bevolking.

De Europese Dienst voor extern optreden (EEAS) is de diplomatieke dienst van de EU. De EEAS beschikt wereldwijd over een netwerk van 140 delegaties en kantoren die zich inzetten voor de waarden en belangen van de EU.

Ook qua buitenlands beleid is de hoogste besluitvormingsinstantie in de EU de Europese Raad, gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de 28 lidstaten. Op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid wordt meestal unaniem beslist. Alle EU-landen moeten dus instemmen met een besluit.