Glavni sadržaj

Vanjska i sigurnosna politika

Europska vanjska i sigurnosna politika

Zajednička vanjska i sigurnosna politika EU-a osmišljena je s ciljem razrješavanja sukoba i poticanja međunarodnog razumijevanja, a temelji se na diplomaciji i poštovanju međunarodnih pravila. Druge su važne sastavnice međunarodne uloge EU-a trgovina, humanitarna pomoć i razvojna suradnja.

Vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a nastoji se:

Unija održava partnerstva s ključnim svjetskim akterima, uključujući sile u usponu i regionalne skupine te nastoji osigurati da se ti odnosi temelje na uzajamnim interesima i prednostima.

EU nema stalnu vojsku te se stoga oslanja na namjenske snage koje mu u slučaju potrebe upućuju zemlje EU-a. EU može uputiti misije u svjetska krizna žarišta kako bi bile promatrači i čuvale javni red i mir, sudjelovale u mirovnim operacijama ili pružale humanitarnu pomoć pogođenom stanovništvu.

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) diplomatska je služba EU-a. Sa svojom mrežom, u kojoj je više od 140 delegacija i ureda diljem svijeta, ona promiče i štiti vrijednosti i interese EU-a.

Za donošenje konačnih odluka u području vanjske politike EU-a nadležno je Europsko vijeće, koje se sastoji od čelnika država i vlada zemalja EU-a. Za većinu odluka o vanjskoj i sigurnosnoj politici potrebna je suglasnost svih zemalja EU-a.