Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Humanitarna pomoć i civilna zaštita

Europske humanitarne vrijednosti na djelu

Europska unija pomaže zemljama i ljudima u Europi i izvan nje u slučajevima velikih katastrofa ili humanitarnih kriza.

Zemlje EU-a zajedno su vodeći globalni donator humanitarne pomoći, koju svake godine prime milijuni ljudi diljem svijeta. Za tu se pomoć izdvaja 1 % ukupnog godišnjeg proračuna EU-a – oko 4 eura po građaninu.

Mjere EU-a u tom području temelje se na načelima humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti. Pomoć se šalje preko više od 200 međunarodnih i lokalnih partnerskih organizacija i agencija uz potporu tisuća europskih volontera.

U EU-ovim programima pomoći dobrovoljno mogu sudjelovati svi europski građani ili osobe koje dugotrajno borave u jednoj od država članica.

U okviru Mehanizma za civilnu zaštitu Europska unija i nekoliko drugih europskih zemalja imaju važnu ulogu u koordinaciji odgovora na krizne situacije u Europi i svijetu. Postojeće i potencijalne krizne situacije neprestano se prate, a zemlje sudionice surađuju i u procjeni rizika, sprečavanju katastrofa, pripravnosti i planiranju.

Hitna pomoć pruža se u fizičkom obliku, poput hrane, smještaja ili opreme, raspoređivanjem posebno opremljenih timova ili slanjem stručnjaka na teren radi procjene i koordinacije. Timovi, stručnjaci i oprema zemalja sudionica drže se u pripravnosti za pružanje brze pomoći EU-a diljem svijeta.

Videogalerija