Skip to main content

Humanitární pomoc a civilní ochrana

Evropské humanitární hodnoty v praxi

V Evropě i v zahraničí poskytuje Evropská unie pomoc zemím a skupinám obyvatel, které čelí závažným katastrofám a humanitárním krizím.

Země EU společně jsou hlavním dárcem humanitární pomoci na světě a každoročně pomáhají milionům lidí. Tato podpora představuje 1 % celkového ročního rozpočtu EU – přibližně 4 eura na jednoho občana EU.

Činnost EU se řídí zásadami lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Pomoc je poskytována prostřednictvím více než 200 mezinárodních a místních partnerských organizací a agentur za podpory tisíců evropských dobrovolníků.

Každý evropský občan nebo rezident dlouhodobě pobývající v členském státě Unie se může zúčastnit programu EU pro dobrovolnou pomoc.

Prostřednictvím svého mechanismu civilní ochrany hraje EU spolu s řadou dalších evropských zemí klíčovou úlohu při koordinaci reakce na krize v Evropě i ve světě. Aktuální a potenciální krize se nepřetržitě sledují a zúčastněné země rovněž spolupracují v oblasti posuzování rizik, připravenosti na katastrofy a plánování.

Pomoc při mimořádných událostech spočívá například v zásilkách potravin, přístřeší nebo vybavení, vysílání speciálně vybavených týmů nebo koordinaci a vyhodnocování ze strany odborníků, kteří jsou do postižených oblastí vysíláni. Humanitární týmy, odborníci i vybavení ze zúčastněných zemí jsou neustále v pohotovostním režimu, aby EU mohla rychle reagovat kdekoli ve světě.

Videogalerie