Přejít na hlavní obsah

Humanitární pomoc a civilní ochrana

Evropské humanitární hodnoty v praxi

V Evropě i v zahraničí poskytuje Evropská unie pomoc, tak aby byly pokryty potřeby zemí a skupin obyvatel, které čelí závažným katastrofám a humanitárním krizím.

Země EU společně se řadí mezi hlavní dárce humanitární pomoci na světě a každoročně pomáhají milionům lidí. Tato podpora představuje 1 % celkového ročního rozpočtu EU – přibližně 4 eura na jednoho občana EU.

Humanitární činnost EU se řídí  zásadami  lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti, které jsou zakotveny v Evropském konsensu o humanitární pomoci.

Prostřednictvím humanitární pomoci pomáhá EU nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva získat: 

– potraviny a výživu
– přístřeší
– zdravotní péči
– vodu a odpovídající hygienické podmínky
– vzdělávání v mimořádných situacích

Rozsáhlá síť humanitárních odborníků Evropské komise ve více než 40 zemích po celém světě umožňuje pečlivě sledovat krizové situace a záchranné operace.

Pomoc je poskytována prostřednictvím více než 200 mezinárodních a místních partnerských organizací a agentur.

Reakce na krize a mimořádné události na celém světě

Prostřednictvím svého mechanismu civilní ochrany hraje EU spolu s řadou dalších evropských zemí klíčovou úlohu při koordinaci reakce na krize v Evropě i ve světě. 

Stávající krize a mimořádné události průběžně monitoruje Středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Země účastnící se mechanismu civilní ochrany EU rovněž spolupracují v oblasti posuzování rizik, připravenosti na katastrofy a plánování.

Pomoc při mimořádných událostech spočívá například v zásilkách potravin, přístřeší nebo vybavení, vysílání speciálně vybavených týmů nebo koordinaci a vyhodnocování ze strany odborníků, kteří jsou do postižených oblastí vysíláni. 

EU má rovněž vlastní rezervu evropských kapacit pro reakci na mimořádné události – „rescEU“. Rezerva rescEU zahrnuje:

– flotilu hasičských letounů a vrtulníků
– zdravotnické evakuační letouny
– zásobu zdravotnického vybavení a polní nemocnice
– přístřešky a dopravní a logistickou vybavenost
– položky nouzové dodávky energie
– kapacity pro reakci na chemická, biologická, radiologická a jaderná rizika

rescEU je ze 100 % financováno Evropskou unií, včetně nákladů na nákup, provoz a údržbu.

Videogalerie