Skip to main content

Humanitární pomoc a civilní ochrana

Evropské humanitární hodnoty v praxi

V Evropě i v zahraničí poskytuje Evropská unie pomoc zemím a skupinám obyvatel, které čelí závažným katastrofám a humanitárním krizím.

Země EU společně jsou hlavním dárcem humanitární pomoci na světě a každoročně pomáhají milionům lidí. Tato podpora představuje 1 % celkového ročního rozpočtu EU – přibližně 4 eura na jednoho občana EU.

Činnost EU se řídí zásadami lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Pomoc je poskytována prostřednictvím více než 200 mezinárodních a místních partnerských organizací a agentur za podpory tisíců evropských dobrovolníků.

Každý evropský občan nebo rezident dlouhodobě pobývající v členském státě Unie se může zúčastnit programu EU pro dobrovolnou pomoc.

Prostřednictvím svého mechanismu civilní ochrany hraje EU spolu s řadou dalších evropských zemí klíčovou úlohu při koordinaci reakce na krize v Evropě i ve světě. Aktuální a potenciální krize se nepřetržitě sledují a zúčastněné země rovněž spolupracují v oblasti posuzování rizik, připravenosti na katastrofy a plánování.

Pomoc při mimořádných událostech spočívá například v zásilkách potravin, přístřeší nebo vybavení, vysílání speciálně vybavených týmů nebo koordinaci a vyhodnocování ze strany odborníků, kteří jsou do postižených oblastí vysíláni. Humanitární týmy, odborníci i vybavení ze zúčastněných zemí jsou neustále v pohotovostním režimu, aby EU mohla rychle reagovat kdekoli ve světě.

Aktuality

5 srpen 2022
European Commission Press release Brussels, 08 Aug 2022 As of today, the EU has successfully coordinated 1,000 medical evacuations of Ukrainian patients via its Civil Protection Mechanism to provide them with specialised healthcare in hospitals across Europe.

Videogalerie