Přejít na hlavní obsah

Rozvoj a spolupráce

Vymýcení chudoby a dosažení udržitelného rozvoje

Orgány a země EU jsou společně největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a spolupráce. EU navrhuje právní předpisy a politiky na podporu řádné správy věcí veřejných a lidského a hospodářského rozvoje, jako je boj proti hladu a zachování přírodních zdrojů.

V reakci na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje orgány EU vzájemně spolupracují a poskytují finanční prostředky na následujících pět aspektů udržitelného rozvoje:

  • Lidé: vymýcení chudoby a hladu ve všech podobách a zajištění důstojnosti a rovnosti
  • Planeta Země: ochrana budoucích generací před zničením životního prostředí a vyčerpáním zdrojů
  • Prosperita: život v prosperitě a zároveň v souladu s přírodou
  • Mír: vytvoření mírumilovné, spravedlivé a inkluzivní společnosti
  • Partnerství: realizace rozvojových aktivit prostřednictvím globálního partnerství
  • Opatření EU podle odvětví

EU spolupracuje s 150 partnerskými zeměmi v Africe, v Latinské Americe a karibské oblasti, v Asii a v Tichomoří, jakož i s občanskou společností a mezinárodními organizacemi. Kromě poskytování finanční pomoci a vedení dialogu s partnerskými zeměmi provádí EU rovněž výzkum a hodnocení, jejichž cílem je zajistit, aby byla pomoc využívána efektivně.