Põhisisu juurde

Areng ja koostöö

Vaesuse kaotamine ja kestliku arengu saavutamine

ELi institutsioonid ja riigid koos on maailma juhtivad arenguabi andjad ja arengukoostöö partnerid. EL teeb näiteks nälja vastu võitlemiseks ja loodusvarade kaitsmiseks ettepanekuid õigusaktide ja poliitikastrateegiate kohta, mis edendavad head valitsemistava ning inim- ja majandusarengut.

ELi institutsioon teevad ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisel koostööd ja eraldavad toetusi, et tegeleda järgmise viie säästva arengu aspektiga.

  • Inimesed: teha lõpp vaesusele ja näljale ning tagada inimväärikus ja võrdsus
  • Planeet: kaitsta tulevasi põlvkondi keskkonna hävimise ja loodusvarade ammendumise eest
  • Heaolu: tagada jõuaks ja täisväärtuslik elu, mis on loodusega tasakaalus
  • Rahu: luua rahumeelsed, õiglased ja kaasavad ühiskonnad
  • Partnerlus: luua arengu valdkonnas tulemuste saavutamiseks ülemaailmseid partnerlussuhteid
  • ELi meetmed sektorite kaupa

EL teeb koostööd 150 partnerriigiga Aafrikast, Ladina-Ameerikast ja Kariibi piirkonnast ning Aasiast ja Vaikse ookeani piirkonnast ning kodanikuühiskonna ja rahvusvaheliste organisatsioonide hulgast pärit partneritega. EL annab rahalist abi ja peab partnerriikidega arutelusid, kuid korraldab ka teadusuuringuid ja hindamisi, et kontrollida, kas abi kasutatakse tõhusalt.