Skip to main content

Kehitys ja yhteistyö

Köyhyyden poistaminen ja kestävä kehitys

EU ja sen jäsenmaat ovat yhdessä maailman suurin kehitysavun antaja ja kehitysyhteistyökumppani. EU:n lainsäädännöllä ja toimilla edistetään hyvää hallintotapaa, taloudellista kehitystä ja ihmisten elinolojen parantamista muun muassa torjumalla nälänhätää ja säilyttämällä luonnonvaroja.

EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne rahoittavat viidellä kestävän kehityksen osa-alueella toimia, joilla on seuraavat tavoitteet:

  • Ihmiset – poistaa köyhyys ja nälkä kaikissa muodoissaan ja varmistaa ihmisarvoinen elämä ja tasa-arvo
  • Maapallo – suojella tulevia sukupolvia ympäristötuholta ja luonnonvarojen ehtymiseltä
  • Vauraus – varmistaa hyvinvointi ja mahdollisuus elää tyydyttävää elämää sopusoinnussa luonnon kanssa
  • Rauha – luoda rauhanomainen, oikeudenmukainen ja kaikkien osallisuutta edistävä yhteiskunta
  • Kumppanuus – tehdä kehitysyhteistyötä maailmanlaajuisen kumppanuusyhteistyön avulla
  • EU:n toimet aloittain

EU tekee yhteistyötä 150 kumppanimaan kanssa Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Karibian alueella, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella sekä kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. EU tarjoaa taloudellista apua ja käy vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa. Rahoituksen tehokkuus varmistetaan tutkimuksilla ja arvioinneilla.

Uutiset

6 heinäkuu 2022
European Commission Press release Brussels, 06 Jul 2022 Due to the rapidly deteriorating security situation in Somalia, the EU is launching a Humanitarian Air Bridge, to delivering emergency supplies to hard-to-reach areas which are no longer accessible by road.
6 heinäkuu 2022
European Commission Press release Brussels, 06 Jul 2022 On 7 and 8 July, President of the European Commission, Ursula von der Leyen, together with eight members of the College, will participate in a working retreat with the United Nations' Secretary-General António Guterres and other senior UN...