Skip to main content

Dezvoltare și cooperare

Eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă

Împreună, instituțiile și țările UE sunt principalul donator mondial de asistență și cooperare pentru dezvoltare. UE propune legislație și politici de promovare a bunei guvernanțe și a dezvoltării umane și economice, cum ar fi cele pentru eliminarea foametei și conservarea resurselor naturale.

Pentru a contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, instituțiile UE colaborează și furnizează finanțare pentru următoarele cinci aspecte ale dezvoltării durabile:

  • Oamenii: eradicarea sărăciei și a foametei în toate formele și asigurarea demnității și a egalității
  • Planeta: protejarea generațiilor viitoare de distrugerea mediului și epuizarea resurselor
  • Prosperitatea: asigurarea unei vieți prospere și împlinite, în armonie cu natura
  • Pacea: crearea unor societăți pașnice, corecte și incluzive
  • Parteneriatul: realizarea activităților de dezvoltare printr-un parteneriat global
  • Acțiunile UE pe sectoare

UE cooperează cu 150 de țări partenere din Africa, America Latină și zona Caraibilor, Asia și Pacific, precum și cu societatea civilă și numeroase organizații internaționale. Ea furnizează asistență financiară și poartă dialoguri cu țările partenere, dar în același timp desfășoară activități de cercetare și evaluare pentru a se asigura că ajutorul este utilizat în mod eficace.

Știri

22 ianuarie 2022
European Commission Press release Brussels, 22 Jan 2022 Following a request for assistance, the EU is channelling aid to Tonga in the aftermath of the volcanic eruption of Hunga Tonga-Hunga Ha'apai and tsunami in the...
17 ianuarie 2022
European Commission Press release Brussels, 17 Jan 2022 Humanitarian crises around the world continue to rise. While conflicts and violence are the source of major humanitarian needs, the situation is increasingly being worsened by natural disasters, such as drought or floods, fuelled by climate...