Skip to main content

Justiție și drepturi fundamentale

Protecție, drepturi și justiție pentru cetățenii UE

Cetățenii UE se bucură de numeroase libertăți și măsuri de protecție a drepturilor lor – drepturi personale, civile, politice, economice și sociale, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, la anti-discriminare și la călătorii fără frontiere în majoritatea țărilor din UE etc.

Toți cetățenii UE au aceleași drepturi fundamentale, bazate pe valorile egalității, nediscriminării, incluziunii, demnității umane, libertății și democrației. Aceste valori sunt consolidate și protejate de statul de drept, consfințit prin tratatele UE și Carta drepturilor fundamentale. Cetățenii UE au dreptul să locuiască, să lucreze, să studieze și să se căsătorească în alte țări ale UE. Uniunea ia măsuri pentru ca datele cu caracter personal ale europenilor să fie în siguranță și pentru ca aceștia să aibă toate mijloacele de a acționa și de a-și apăra drepturile.

Datorită mandatului european de arestare, cetățenii beneficiază de protecție juridică în orice țară din UE, iar infractorii pot fi urmăriți în afara granițelor și repatriați. Autoritățile judiciare cooperează prin intermediul Unității Europene de Cooperare Judiciară (Eurojust) pentru a se asigura că hotărârile judecătorești pronunțate într-o țară din UE sunt recunoscute și puse în aplicare în orice altă țară din UE.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene se asigură că legislația UE se aplică în același mod în toate țările membre și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene. În anumite circumstanțe, la această instituție pot apela și cetățenii, companiile sau organizațiile, care pot iniția o acțiune împotriva unei instituții a UE atunci când consideră că aceasta le-a încălcat drepturile.

UE caută să amelioreze securitatea internă prin cooperare în ceea ce privește aplicarea legii, gestionarea frontierelor, protecția civilă și gestionarea dezastrelor. Este vorba inclusiv despre măsurile pe care le ia pentru a lupta împotriva crimei organizate și pentru a facilita o mai bună cooperare între forțele naționale de poliție, prin intermediul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL).

Țările UE lucrează la o politică europeană coerentă în domeniul imigrării, care să valorifice oportunitățile create de fenomenul imigrării legale și să soluționeze, în același timp, problemele cauzate de imigrația ilegală. În prezent se iau măsuri de îmbunătățire a securității prin consolidarea controalelor la frontierele externe, fără a afecta accesul persoanelor care au dreptul să intre în UE.

Video gallery