Přejít na hlavní obsah

Spravedlnost a základní práva

Ochrana občanů EU, jejich práva a zajišťování spravedlnosti

Občané EU požívají mnoha svobod a práv, včetně osobních, občanských, politických, hospodářských a sociálních. Kromě toho se na ně vztahuje právo na ochranu osobních údajů či zákony zaručující ochranu proti diskriminaci. Využívat mohou rovněž práva na volný pohyb po celé EU, což jim umožňuje cestovat bez hraničních kontrol do většiny členských zemí.

Každý občan EU má stejná základní práva, která jsou založena na hodnotách rovnosti, nediskriminace, začlenění, lidské důstojnosti, svobody a demokracie. Tyto hodnoty posiluje a chrání právní stát. Jsou zakotveny ve Smlouvách EUListině základních práv. Občané Evropské unie mají rovněž právo pobývat, pracovat, studovat a nechat se oddat v kterékoli zemi EU. Evropská unie se dále snaží zabezpečit ochranu osobní dat evropských občanů a posilovat jejich spotřebitelská práva.

Občané EU mají nárok na právní ochranu v kterékoli zemi Unie. Na základě evropského zatýkacího rozkazu mohou být osoby podezřelé ze spáchání trestné činnosti vydány zpět do své země odkudkoli z Unie. Prostřednictvím Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) usilují soudní orgány členských zemí společně o to, aby byla právní rozhodnutí učiněná v jedné zemi EU uznávána a vykonána i v jiné zemi EU.https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/t…

Soudní dvůr Evropské unie zajišťuje, aby bylo právo EU uplatňováno stejným způsobem ve všech státech Unie. Kromě toho rovněž urovnává právní spory mezi jednotlivými státy a orgány EU. Za určitých okolností se na Soudní dvůr mohou obrátit také občané, podniky a organizace s žádostí, aby zasáhl proti některému z orgánů EU, jestliže se domnívají, že porušil jejich práva.

Evropská unie se zasazuje o zlepšování vnitřní bezpečnosti pomocí spolupráce v oblasti vymáhání práva, správy hranic, civilní ochrany a zvládání katastrof. Zasahuje například proti organizované trestné činnosti a napomáhá spolupráci mezi vnitrostátními policejními složkami prostřednictvím Evropského policejního úřadu (EUROPOL).

Členské státy také společně usilují o vytvoření komplexní společné přistěhovalecké politiky, která bude využívat příležitostí, jež legální přistěhovalectví skýtá, a zároveň řešit problémy nelegální imigrace. Země Unie také pracují na zvýšení bezpečnosti pomocí efektivnějších kontrol vnějších hranic, přičemž zajišťují, aby těm, kteří do EU přijíždějí oprávněně, nebylo ve vstupu bráněno.

Publication

Video gallery