Direct naar de inhoud

Justitie en grondrechten

Bescherming, rechten en rechtvaardigheid voor EU-burgers

De EU-burgers hebben veel rechten en worden goed beschermd. Ze hebben politieke, economische en sociale rechten, ze worden beschermd tegen misbruik van hun persoonsgegevens en discriminatie, en ze mogen ongehinderd reizen door de meeste EU-landen.

Elke EU-burger geniet dezelfde grondrechten, gebaseerd op de waarden van gelijkheid, non-discriminatie, inclusie, menselijke waardigheid, vrijheid en democratie. Deze waarden, vastgelegd in de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten, worden door onze rechtsstaat bevestigd en beschermd. EU-burgers hebben het recht om te wonen, werken, studeren en trouwen in andere EU-landen. De EU beschermt de persoonsgegevens van Europeanen en hun consumentenrechten.

EU-burgers hebben recht op juridische bescherming in elk EU-land. Criminelen kunnen in andere EU-landen worden opgespoord en uitgeleverd dankzij het Europees aanhoudingsbevel. De justitiële autoriteiten in de EU-landen werken samen via de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) om ervoor te zorgen dat juridische besluiten die in één EU-land worden genomen, ook in de andere EU-landen erkend en uitgevoerd worden.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen. In bepaalde gevallen kan het ook door burgers, bedrijven of organisaties worden gevraagd om actie te ondernemen tegen een EU-instelling die hun rechten heeft geschonden.

De EU komt op voor de binnenlandse veiligheid door samenwerking op het vlak van rechtshandhaving, grensbeheer, civiele bescherming en rampenbeheer. Hieronder valt ook de strijd tegen de georganiseerde misdaad en hulp aan nationale politiediensten om beter samen te werken in het kader van de Europese Politiedienst (EUROPOL).

De EU-lidstaten werken ook aan een samenhangend EU-immigratiebeleid om te kunnen profiteren van de voordelen van legale immigratie en tegelijkertijd de uitwassen van illegale immigratie aan te kunnen pakken. Er wordt gewerkt aan betere beveiliging van de buitengrenzen van de EU. Voor mensen die het recht hebben de EU in te reizen, moet het makkelijker worden om dat te doen.

Video gallery