Põhisisu juurde

Humanitaarabi ja elanikkonnakaitse

Euroopa humanitaarsed väärtused praktikas

Euroopa Liit annab suurõnnetuste ja humanitaarhädaolukordade korral nii Euroopa kui ka muu maailma riikidele ja elanikele vajaduspõhist abi.

ELi riigid üheskoos kuuluvad maailma suurimate humanitaarabi andjate hulka. Nendelt saavad kogu maailmas igal aastal abi miljonid inimesed. Kokku moodustab ELi riikide antav humanitaarabi 1% ELi aastaeelarvest, mis teeb ligikaudu 4 eurot ELi kodaniku kohta.

EL peab humanitaarabi andjana kinni humanitaarabi põhimõtetest, milleks on inimlikkus, neutraalsus, erapooletus ja sõltumatus, nagu on sätestatud Euroopa konsensuses humanitaarabi valdkonnas.

EL pakub humanitaarabi vähim kaitstud elanikkonnarühmadele järgmistes valdkondades: 

-    toit ja toitumine
-    peavari
-    tervishoid
-    vesi ja sanitaartingimused
-    hädaolukordades hariduse andmine

Tänu enam kui 40 riigis tegutsevale ulatuslikule humanitaarabiekspertide võrgustikule saab Euroopa Komisjon tähelepanelikult jälgida kriisiolukordi ja päästeoperatsioone.

Abi antakse enam kui 200 rahvusvahelise ja kohaliku partnerorganisatsiooni ja -ameti vahendusel.

Kriisidele ja hädaolukordadele reageerimine kogu maailmas

ELi elanikkonnakaitse mehhanismi raames on ELil koos mitme Euroopa riigiga Euroopas ja mujal maailmas aset leidvatele kriisidele reageerimisel oluline roll. 

Juba tekkinud kriise ja hädaolukordi jälgib pidevalt ELi hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus. ELi elanikkonnakaitse mehhanismis osalevad riigid teevad koostööd ka riskihindamise, katastroofide ennetamise ja kavandamise valdkonnas.

Hädaabi võib olla toit, peavari, seadmed, spetsiaalse varustusega meeskonnad või kohapeale saadetud ekspertide pakutud hindamis- ja koordineerimisteenused. 

ELil on ka oma Euroopa hädaolukordadele reageerimise vahendite reserv: rescEU. See hõlmab järgmist:

-    tuletõrjelennukid ja -helikopterid
-    meditsiinilise evakuatsiooni lennukid
-    meditsiinivarustuse varu ja välihaiglad
-    peavari, transpordi- ja logistikaüksused
-    energiavarustuse tagamise seadmed
-    keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude vastased vahendid

rescEUd, sealhulgas selle vahendite ostu-, käitamis- ja hoolduskulusid rahastatakse täielikult ELi eelarvest.

Videogalerii