Skip to main content

Humanitaarabi ja kodanikukaitse

Euroopa humanitaarsed väärtused praktikas

Euroopa Liit annab suurõnnetuste ja humanitaarhädaolukordade korral nii Euroopa kui ka muu maailma riikidele ja elanikele abi.

ELi riigid üheskoos on maailma suurim humanitaarabi andja. Nendelt saavad kogu maailmas igal aastal abi miljonid inimesed. Kokku moodustab ELi riikide antav humanitaarabi 1% ELi aastaeelarvest, mis teeb ligikaudu 4 eurot ELi kodaniku kohta.

EL juhindub humanitaarsuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtetest. Abi antakse rohkem kui 200 rahvusvahelise ja kohaliku partnerorganisatsiooni ja -ameti vahendusel ning seejuures annavad oma panuse ka tuhanded Euroopa vabatahtlikud.

Iga Euroopa kodanik ja pikaajaline elanik mis tahes ELi liikmesriigis saab osaleda ELi humanitaarabi vabatahtlike programmis.

ELi kodanikukaitse mehhanismi raames on ELil koos mitme Euroopa riigiga Euroopas ja mujal maailmas aset leidvatele kriisidele reageerimisel oluline roll. Juba tekkinud ja võimalikke kriise jälgitakse pidevalt ja osalevad riigid teevad koostööd riskihindamisel, katastroofide ennetamisel, nendeks valmisoleku tagamisel ja neile reageerimisel.

Hädaabi võib olla toit, peavari, seadmed, spetsiaalse varustusega meeskonnad või kohapeale saadetud ekspertide pakutud hindamis- ja koordineerimisteenused. Hädaabi andvad meeskonnad ja eksperdid on osalevates riikides pidevas valmisolekus ja vajalik varustus kättesaadav, et EL saaks kõikjal maailmas kiiresti reageerida.

Videod