Skip to main content

Humanitaarabi ja kodanikukaitse

Euroopa humanitaarsed väärtused praktikas

Euroopa Liit annab suurõnnetuste ja humanitaarhädaolukordade korral nii Euroopa kui ka muu maailma riikidele ja elanikele abi.

ELi riigid üheskoos on maailma suurim humanitaarabi andja. Nendelt saavad kogu maailmas igal aastal abi miljonid inimesed. Kokku moodustab ELi riikide antav humanitaarabi 1% ELi aastaeelarvest, mis teeb ligikaudu 4 eurot ELi kodaniku kohta.

EL juhindub humanitaarsuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtetest. Abi antakse rohkem kui 200 rahvusvahelise ja kohaliku partnerorganisatsiooni ja -ameti vahendusel ning seejuures annavad oma panuse ka tuhanded Euroopa vabatahtlikud.

Iga Euroopa kodanik ja pikaajaline elanik mis tahes ELi liikmesriigis saab osaleda ELi humanitaarabi vabatahtlike programmis.

ELi kodanikukaitse mehhanismi raames on ELil koos mitme Euroopa riigiga Euroopas ja mujal maailmas aset leidvatele kriisidele reageerimisel oluline roll. Juba tekkinud ja võimalikke kriise jälgitakse pidevalt ja osalevad riigid teevad koostööd riskihindamisel, katastroofide ennetamisel, nendeks valmisoleku tagamisel ja neile reageerimisel.

Hädaabi võib olla toit, peavari, seadmed, spetsiaalse varustusega meeskonnad või kohapeale saadetud ekspertide pakutud hindamis- ja koordineerimisteenused. Hädaabi andvad meeskonnad ja eksperdid on osalevates riikides pidevas valmisolekus ja vajalik varustus kättesaadav, et EL saaks kõikjal maailmas kiiresti reageerida.

Uudised

22 jaanuar 2022
European Commission Press release Brussels, 22 Jan 2022 Following a request for assistance, the EU is channelling aid to Tonga in the aftermath of the volcanic eruption of Hunga Tonga-Hunga Ha'apai and tsunami in the...
17 jaanuar 2022
European Commission Press release Brussels, 17 Jan 2022 Humanitarian crises around the world continue to rise. While conflicts and violence are the source of major humanitarian needs, the situation is increasingly being worsened by natural disasters, such as drought or floods, fuelled by climate...

Videod