Skip to main content

Užsienio ir saugumo politika

Europos užsienio ir saugumo politika

ES bendra užsienio ir saugumo politika siekiama spręsti konfliktus ir skatinti tarptautinį supratimą. Ji grindžiama diplomatija ir tarptautinių taisyklių laikymusi. Prekyba, humanitarinė pagalba ir vystomasis bendradarbiavimas taip pat yra svarbūs tarptautinio ES vaidmens elementai.

ES užsienio ir saugumo politikos tikslai:

ES palaiko partnerystės ryšius su įtakingiausiomis pasaulio valstybėmis, įskaitant besiformuojančios rinkos ekonomikos šalis ir regionines grupes. Ji siekia užtikrinti, kad šie ryšiai būtų grindžiami bendrais interesais ir nauda.

ES neturi nuolatinės kariuomenės, todėl, prireikus, pasitelkia ES šalių siunčiamas pajėgas. ES gali siųsti pajėgas į karštuosius pasaulio taškus teisėtvarkai prižiūrėti ir palaikyti, dalyvauti taikos palaikymo užduotyse arba humanitarinei pagalbai nukentėjusiems gyventojams teikti.

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) atlieka ES diplomatinės tarnybos vaidmenį. Daugiau kaip 140 delegacijų ir biurų visame pasaulyje padeda skleisti ir ginti ES vertybes ir interesus.

Vyriausiasis ES užsienio politikos sprendimų priėmimo organas yra Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro ES valstybių ir vyriausybių vadovai. Daugumai užsienio ir saugumo politikos sprendimų turi pritarti visos ES šalys.