Skip to main content

Prijoritajiet u azzjonijiet

Prijoritajiet tal-UE

Skopri l-prijoritajiet tal-UE għall-2019–2024: il-promozzjoni ta’ Ewropa ekoloġika, l-iżvilupp tal-bażi ekonomika, il-protezzjoni taċ-ċittadini u l-libertajiet tagħhom.

Kisbiet

Skopri x’tagħmel l-UE għaċ-ċittadini, kif tipproteġi d-drittijiet, tippromwovi l-prosperità u tirsisti biex id-dinja ssir post aktar sikur.

Azzjonijiet skont it-tema

Kif l-UE tilħaq l-objettivi politiċi u strateġiċi ewlenin tagħha skont is-suġġett.

Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa

Semma’ leħnek u għin fit-tiswir tal-futur komuni tagħna f’sensiela ta’ dibattiti u diskussjonijiet immexxija miċ-ċittadini.

Ir-rispons komuni tal-UE għall-COVID-19

Ħarsa ġenerali lejn l-azzjonijiet tal-UE biex jappoġġjaw liċ-ċittadini, in-negozji u l-ekonomija, jipprovdu tagħmir mediku u jistimolaw ir-riċerka bi tweġiba għall-panordemija tal-coronavirus