Preskoči na glavno vsebino

Regionalna politika

Regionalne naložbe in solidarnost

EU vlaga na lokalni ravni z ukrepi svoje regionalne politike. Ta je namenjena vsem regijam in mestom in vsebuje ukrepe za spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja s strateškimi naložbami. Zahvaljujoč tej dejavni obliki solidarnosti EU lahko ljudje iz manj razvitih regij izkoristijo priložnosti, ki jih odpira največji trg na svetu.

Regionalna politika EU si prizadeva za spremembe na 5 ključnih področjih:

  • naložbe v ljudi s podpiranjem dostopa do zaposlitve, izobraževanja in možnosti za socialno vključenost
  • podpora razvoju malih in srednje velikih podjetij
  • okrepitev raziskav in inovacij z naložbami in delovnimi mesti, povezanimi z raziskavami
  • izboljšanje okolja z velikimi naložbenimi projekti
  • posodobitev prometa in proizvodnje energije za boj proti podnebnim spremembam s poudarkom na energiji iz obnovljivih virov in inovativni prometni infrastrukturi

 

Splošna politika je določena na ravni EU, vsakodnevno upravljanje sredstev pa se odvija v okviru sodelovanja Evropske komisije z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi.

Publication