Direct la conținutul principal

Investițiile UE în regiuni, un semn de solidaritate

UE investește pe plan local prin politica sa regională. Aceasta vizează toate regiunile și orașele din UE și conține măsuri de stimulare a creșterii economice, a numărului de locuri de muncă și a calității vieții prin investiții strategice. Datoriră solidarității UE, care ia în acest fel o formă practică, oamenii din regiunile mai puțin dezvoltate pot începe să beneficieze de avantajele pieței europene – cea mai mare piață din lume.

Prin politica sa regională, UE caută să aducă îmbunătățiri în 5 domenii:

  • investițiile în oameni, prin sprijinirea accesului la piața muncii, la educație și la oportunitățile de incluziune socială
  • sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
  • consolidarea cercetării și a inovării prin investiții și locuri de muncă legate de cercetare
  • calitatea mediului, prin proiecte majore de investiții
  • modernizarea transporturilor și a producției de energie, pentru a combate schimbările climatice – cu accent pe energia din surse regenerabile și infrastructuri inovatoare de transport

 

Dacă politica generală este stabilită la nivelul UE, responsabilitatea pentru gestionarea cotidiană a fondurilor este partajată între Comisia Europeană și autoritățile naționale, regionale și locale.

Publication