Skip to main content

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Progresele tehnologice, globalizarea și evoluția demografică influențează modul în care trăim și muncim. UE propune politici și norme care să ajute Europa să facă față acestor provocări.

Prin Pilonul european al drepturilor sociale, UE își propune să protejeze drepturile cetățenilor, garantând:

  • Egalitatea de șanse și de acces la piața muncii
  • Condiții de muncă echitabile
  • Protecție și incluziune socială

Finanțarea UE ajută organizațiile publice și private să aplice și să amelioreze politicile sociale și de ocupare a forței de muncă și să finanțeze proiecte care să aducă beneficii generațiilor actuale și viitoare.

Legislația UE cu privire la ocuparea forței de muncă asigură niveluri minime de protecție valabile pentru toți oamenii care trăiesc și muncesc în UE. Există norme europene concepute pentru a facilita viața cetățenilor UE care locuiesc și lucrează în alte state membre, protejându-le drepturile în materie de securitate socială (asigurare de sănătate, prestații sociale etc.).