Direct la conținutul principal

Educație, formare și tineret

Pentru o educație, formare și coeziune socială de calitate

UE sprijină statele membre în eforturile lor de a le oferi cetățenilor cea mai bună educație și formare. De asemenea, promovează multilingvismul în Europa, contribuind la predarea și învățarea limbilor străine, încurajând mobilitatea studenților, a stagiarilor, a profesorilor și a tinerilor și facilitând schimburile de informații și de experiență.

UE stabilește cadrul care să le permită țărilor UE să facă schimb de bune practici și să învețe unele de la altele, cu scopul de a:

  • face astfel încât învățarea pe parcursul întregii vieți și mobilitatea să devină realitate
  • îmbunătăți calitatea și eficiența educației și formării
  • promova echitatea, coeziunea socială și cetățenia activă
  • stimula creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial.

Pentru a atinge obiectivele stabilite în cadrul de educație și formare, UE pune în aplicare politici în diverse sectoare, printre care:

În domeniul tineretului, UE stabilește un cadru de cooperare între statele membre prin intermediul strategiei UE pentru tineret.

Prin intermediul programului Erasmus+, UE oferă, de asemenea, finanțare, instrumente și resurse destinate cetățenilor, organizațiilor și reformelor politice în mai multe domenii, printre care:

  • studii, formare și dezvoltare pentru studenți, stagiari și profesioniști din domeniul educației în străinătate
  • oportunități în străinătate pentru tineri și pentru lucrătorii de tineret
  • oportunități pentru ca organizațiile să dezvolte parteneriate pentru inovare în domeniul educației, formării și tineretului
  • schimburi de cunoștințe și reforme care vizează creșterea economică, crearea de locuri de muncă, echitatea și incluziunea socială în Europa.
  • Mai multe despre programul Erasmus+

Corpul european de solidaritate le oferă tinerilor șansa de a face voluntariat sau de a se implica în proiecte în propria țară sau în străinătate pentru a ajuta comunități și oameni din toată Europa.

Video gallery