Skip to main content

Edukazzjoni, Taħriġ u Żgħażagħ

Appoġġ għal edukazzjoni ta’ kwalità, taħriġ u koeżjoni soċjali

L-UE tappoġġja lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex jipprovdu l-aqwa edukazzjoni u taħriġ għaċ-ċittadini tagħhom. Tippromwovi wkoll il-multilingwiżmu fl-Ewropa, billi tgħin fit-tagħlim u l-apprendiment tal-lingwi, tinkoraġġixxi l-mobilità tal-istudenti, tat-trainees, tal-għalliema u taż-żgħażagħ, u tiffaċilita l-iskambji ta’ informazzjoni u esperjenza.

L-UE tistabbilixxi l-qafas għall-pajjiżi tal-UE biex jiskambjaw l-aħjar prattiki u jitgħallmu minn xulxin, bil-għan li:

  • it-tagħlim tul il-ħajja u l-mobilità jsiru realtà
  • jittejbu l-kwalità u l-effiċjenza tal-edukazzjoni u t-taħriġ
  • jiġu promossi l-ekwità, il-koeżjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva
  • jissaħħu l-kreattività, l-innovazzjoni u l-intraprenditorija

Biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-qafas tal-edukazzjoni u t-taħriġ, l-UE timplimenta politiki f’setturi bħal:

Fil-qasam taż-żgħażagħ, l-UE tistabbilixxi qafas għall-kooperazzjoni fost l-Istati Membri permezz tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ .

Permezz tal-programm Erasmus+, l-UE tipprovdi wkoll finanzjament, għodod u riżorsi għal individwi, organizzazzjonijiet u riforma tal-politika, f’oqsma bħal:

  • studju, taħriġ u żvilupp għall-istudenti, it-trainees u l-professjonisti fl-edukazzjoni barra l-pajjiż
  • opportunitajiet barra l-pajjiż għaż-żgħażagħ u l-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ
  • opportunitajiet għall-organizzazzjonijiet biex jiżviluppaw sħubijiet għall-innovazzjoni fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ
  • l-iskambju tal-għarfien u r-riforma tal-politika bħala appoġġ għat-tkabbir, l-impjiegi, l-ekwità u l-inklużjoni soċjali fl-Ewropa
  • Aktar dwar il-programm Erasmus+

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà joħloq opportunitajiet għaż-żgħażagħ biex jagħmlu volontarjat jew jaħdmu fi proġetti f’pajjiżhom stess jew barra mill-pajjiż li jgawdu minnhom komunitajiet u nies madwar l-Ewropa.

Aħbarijiet

24 Jannar 2022
European Commission Speech Brussels, 24 Jan 2022 Dear Chair, honourable Members, ladies, gentlemen, Thank you for this opportunity to present to you the Commission's Efficient and Green Mobility, adopted on 14...

Gallerija tal-Videos