Direct naar de inhoud

Onderwijs, opleidingen en jeugdzaken

Onderwijs en opleidingen van hoge kwaliteit ondersteunen en sociale cohesie bevorderen

De EU steunt de lidstaten bij hun inspanningen om hun burgers onderwijs en opleidingen van de hoogste kwaliteit te bieden. Ze promoot ook de meertaligheid in Europa en helpt bij het talenonderwijs. Daarnaast geeft ze de mobiliteit van studenten, stagiairs, leerkrachten en jongeren een duwtje in de rug en vergemakkelijkt ze de uitwisseling van informatie en ervaring.

De EU legt het kader vast waarbinnen de EU-landen beste praktijken kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Zij beoogt hiermee:

  • levenslang leren en leermobiliteit voor iedereen
  • hogere kwaliteit en meer efficiëntie bij onderwijs en opleidingen
  • gelijke kansen, sociale cohesie en actief burgerschap
  • meer creativiteit, innovatie en ondernemerschap

De EU neemt in een aantal sectoren maatregelen om de doelstellingen van het onderwijs- en opleidingskader te bereiken. Voorbeelden van zulke sectoren zijn:

Op het gebied van jeugdbeleid voorziet de EU in een kader voor de samenwerking tussen lidstaten via de EU-strategie voor jongeren.

Via het Erasmus+-programma kunnen personen, organisaties en beleidsmakers bovendien putten uit financiering, tools en middelen voor:

  • studies, opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden in het buitenland voor studenten, stagiairs en lesgevers
  • kansen in het buitenland voor jongeren en jeugdwerkers
  • kansen voor organisaties die partnerschappen voor innovatie in onderwijs, opleidingen en jeugdwerk willen aangaan
  • kennisuitwisseling en beleidshervorming ter ondersteuning van groei, banen, gelijke kansen en sociale inclusie in Europa
  • Meer over het Erasmus+-programma

Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren de kans vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan projecten in eigen land of in het buitenland ten dienste van gemeenschappen en mensen in heel Europa.