Põhisisu juurde

Haridus, koolitus ja noored

Kvaliteetse hariduse, koolituse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamine

EL toetab liikmesriike nende jõupingutustes pakkuda oma kodanikele parimat haridust ja koolitust. Samuti edendab see Euroopas mitmekeelsust, aidates kaasa keelte õpetamisele ja õppimisele, soodustades õppurite, praktikantide, õpetajate ja noorte liikuvust ning hõlbustades teabe ja kogemuste vahetamist.

Euroopa Liit loob ELi riikide jaoks parimate tavade vahetamise ja üksteiselt õppimise raamistiku, mille eesmärk on:

  • elukestva õppe ja liikuvuse reaalsuseks muutmine;
  • hariduse ja koolituse kvaliteedi ja tõhususe parandamine;
  • võrdsete võimaluste, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamine;
  • loovuse, innovatsiooni ja ettevõtluse tugevdamine.

Haridus- ja koolitusraamistikus seatud eesmärkide saavutamiseks rakendab EL poliitikastrateegiaid järgmistes valdkondades:

Noorte valdkonnas loob Euroopa Liit ELi noortestrateegia raames liikmesriikide vahelise koostöö raamistiku.

EL pakub programmist „Erasmus+“ rahastust, vahendeid ja ressursse ka üksikisikutele, organisatsioonidele ja poliitika reformimiseks järgmistes valdkondades:

  • õppurite, praktikantide ja haridustöötajate õppe-, koolitus- ja arenguvõimalused välismaal;
  • noorte ja noorsootöötajate võimalused välismaal;
  • organisatsioonide võimalused luua hariduse, koolituse ja noorte valdkonnas innovatsioonipartnerlusi;
  • teadmiste vahetamine ja poliitika reformimine, et toetada Euroopas majanduskasvu, töökohtade loomist, võrdseid võimalusi ja sotsiaalset kaasatust.
  • Lisateave programmi „Erasmus+“ kohta

Euroopa solidaarsuskorpus pakub noortele võimalusi osaleda koduriigis ja välismaal vabatahtliku tegevuse või tööprojektides, mis toovad kasu kogukondadele ja inimestele kogu Euroopas.

Video gallery