Gå direkt till innehållet

Utbildning och ungdomsfrågor

Stöd till bra utbildning och social sammanhållning

EU hjälper medlemsländerna att se till att invånarna får bästa möjliga utbildning. EU främjar också flerspråkighet genom att stödja språkundervisning och språkinlärning, uppmuntra utlandsutbyten för studenter, lärare, praktikanter och unga samt underlätta utbyte av information och erfarenheter.

EU lägger fast ramarna för ländernas samarbete för att utbyta bästa praxis och lära av varandra. Målet är att

  • se till att livslångt lärande och rörlighet i utbildningssyfte blir verklighet
  • förbättra utbildningens kvalitet och resultat
  • främja lika möjligheter, social sammanhållning och aktivt medborgarskap
  • stimulera kreativitet, innovation och entreprenörskap.

För att bidra till målen driver EU initiativ för bland annat

När det gäller ungdomsfrågor samarbetar länderna enligt EU:s ungdomsstrategi.

Genom programmet Erasmus+ bidrar EU också med finansiering, verktyg och resurser för

  • utlandsutbyten för studenter, praktikanter, lärare och annan personal
  • utlandsutbyten för unga och personer som arbetar med unga
  • partnerskap mellan organisationer för att främja innovation inom utbildning och ungdomsverksamhet
  • kunskapsutbyte och policyreformer för att stödja tillväxt, sysselsättning, jämlikhet och social inkludering.
  • Läs mer om Erasmus+

Europeiska solidaritetskåren ger unga möjlighet att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhällen och människor i Europa.

Närliggande politikområden

Video gallery