Põhisisu juurde

Euroopa rahvatervise toetamine

EL täiendab riikide tervisepoliitikat, toetades ELi riikide kohalikke omavalitsusi ühiste eesmärkide saavutamisel, ressursside koondamisel ja ühiste probleemide lahendamisel. EL võtab vastu tervisetooteid ja -teenuseid käsitlevaid õigusnorme, mis kehtivad kogu ELis, ning toetab rahaliselt ELi terviseprojekte.

ELi tervisepoliitika põhieesmärk on parandada inimeste tervist, andes kõikidele eurooplastele võrdse juurdepääsu kaasaegsetele ja tõhusatele tervishoiuteenustele ning koordineerides tegevust tõsiste mitut ELi riiki hõlmavate terviseohtude korral. ELi rahvatervisepoliitikas on haiguste ennetamine ja neile reageerimine olulisel kohal. Ennetamine hõlmab mitmesuguseid valdkondi, nagu vaktsineerimine, antimikroobikumiresistentsuse vastane võitlus, vähitõrje ja toidu usaldusväärne märgistus.

Riikide valitsusi toetavad terviseprobleemidega tegelemisel kaks spetsiaalselt selleks ette nähtud ametit. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus hindab ja jälgib tekkivaid terviseohte, et koordineerida neile reageerimist. Euroopa Ravimiamet annab ELis kasutatavate ravimite kvaliteedile, ohutusele ja tõhususele teaduslikke hinnanguid.

Video Gallery