Pereiti prie pagrindinio turinio

Visuomenės sveikatos rėmimas Europoje

ES papildo nacionalinę sveikatos politiką, padėdama ES šalių valdžios institucijoms siekti bendrų tikslų, sutelkti išteklius ir įveikti bendras problemas. Ji ne tik rengia ES masto sveikatos priežiūros produktų ir paslaugų srities teisės aktus ir standartus, bet ir teikia finansavimą sveikatos projektams visoje ES.

ES sveikatos priežiūros politika visų pirma stengiamasi užtikrinti sveikatos apsaugą ir gerinti bendrą gyventojų sveikatos būklę, visiems Europos gyventojams užtikrinti vienodas galimybes gauti šiuolaikines ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas, koordinuoti veiksmus reaguojant į bet kokias rimtas grėsmes sveikatai, kylančias daugiau nei vienoje ES šalyje. Vykdant ES visuomenės sveikatos politiką daug dėmesio skiriama ligų prevencijai ir reagavimui į jų protrūkius. Prevencija susijusi su daugeliu sričių, pavyzdžiui, skiepijimu, kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, kova su vėžiu ir atsakingu maisto produktų ženklinimu.

Valstybių narių valdžios institucijoms sveikatos priežiūros klausimais padeda dvi specialios agentūros. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras vertina ir stebi naujas grėsmes ligai, kad galėtų koordinuoti atsakomuosius veiksmus. Europos vaistų agentūra tvarko visų ES vaistų kokybės, saugos ir veiksmingumo mokslinį vertinimą.

Video Gallery