Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Здравеопазване

Подкрепа за общественото здраве в Европа

ЕС допълва националните здравни политики, като подкрепя правителствата на страните от Съюза за постигането на общи цели, обединяването на ресурси и преодоляването на общи предизвикателства. Освен че изготвя общи за целия ЕС закони и стандарти за здравни продукти и услуги, той предоставя и финансиране за проекти в областта на здравеопазването.

Целта на здравната политика на ЕС е опазване и подобряване на здравето, предоставяне на равен достъп до съвременно и ефективно здравно обслужване на всички европейци и координиране при сериозни заплахи за здравето, които засягат повече от една страна от ЕС. Профилактиката и реагирането на заболявания играят важна роля в политиката на ЕС в областта на общественото здраве. Профилактиката се отнася предимно до области като ваксинация, борба с антимикробната резистентност, действия за борба с рака и отговорно етикетиране на храните.

Две специално създадени за целта агенции подкрепят националните правителства по въпроси, свързани със здравето. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) осъществява оценка и мониторинг на възникващи заплахи за здравето, за да координира реакцията. В същото време Европейската агенция по лекарствата (EMA) управлява научната оценка на качеството, безопасността и ефективността на всички лекарствени продукти в ЕС.

Видеоматериали