Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Potpora javnom zdravlju u Europi

EU dopunjuje nacionalne zdravstvene politike tako što podupire lokalne vlade u EU-u u postizanju zajedničkih ciljeva, udruživanju resursa i suočavanju sa zajedničkim izazovima. Osim što oblikuje zakonodavstvo i norme za zdravstvene proizvode i usluge na razini EU-a, osigurava i financiranje zdravstvenih projekata diljem Unije.

Zdravstvena politika EU-a usmjerena je na zaštitu i poboljšanje zdravlja, omogućivanje jednakog pristupa modernoj i učinkovitoj zdravstvenoj skrbi za sve Europljane te koordinaciju eventualnih ozbiljnih prijetnji zdravlju koje prelaze granice zemalja EU-a. Sprečavanje bolesti i odgovor na bolest važan su dio javnog zdravlja kojim se EU bavi. Prevencija se odnosi na mnoga područja, npr. na cijepljenje, borbu protiv antimikrobne otpornosti, mjere protiv raka i odgovorno označivanje hrane.

Dvije posebne agencije podupiru nacionalne vlade u rješavanju zdravstvenih pitanja. Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti procjenjuje i prati nove prijetnje od zaraznih bolesti radi koordinacije odgovora na te prijetnje. Europska agencija za lijekove upravlja znanstvenom procjenom kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti svih lijekova iz EU-a.

Videogalerija