Siirry pääsisältöön

Tukea EU-maiden kansanterveystyölle

EU täydentää toimillaan jäsenmaiden terveyspolitiikkaa ja auttaa niitä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita, yhdistämään voimavarojaan ja ratkaisemaan yhteisiä ongelmia. EU sääntelee terveydenhoitotuotteita ja -palveluja säädöksin ja standardein, joita sovelletaan kaikkialla EU:ssa, ja rahoittaa terveysalan hankkeita eri puolilla Eurooppaa.

EU:n terveystoimilla suojataan ja parannetaan kansalaisten terveyttä, edistetään ajanmukaisen ja tehokkaan terveydenhoidon tasapuolista saatavuutta ja koordinoidaan vakavien terveysuhkien torjuntaa, kun uhka koskee useampaa kuin yhtä EU-maata. EU:n kansanterveystyössä keskeisellä sijalla on sairauksien ehkäisy, jonka kattaa muun muassa rokotukset, mikrobilääkeresistenssin torjunnan, syövän torjunnan ja elintarvikkeiden pakkausmerkinnät.

Terveysalan kysymyksiä käsittelee kaksi EU-virastoa: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus arvioi uusia terveysuhkia ja koordinoi niiden torjuntaa. Euroopan lääkevirasto vastaa EU:ssa käytettävien lääkkeiden laadun, turvallisuuden ja tehon tieteellisestä arvioinnista.

Video Gallery