Prejsť na hlavný obsah

Podpora verejného zdravia v Európe

EÚ dopĺňa politiky svojich členských štátov v oblasti zdravia tým, že podporuje vlády pri dosahovaní spoločných cieľov, združovaní zdrojov a prekonávaní spoločných výziev. Okrem formulovania právnych predpisov a noriem EÚ týkajúcich sa zdravotníckych výrobkov a služieb poskytuje aj finančné prostriedky na projekty v oblasti zdravia v celej EÚ.

Politika EÚ v oblasti zdravia sa zameriava na ochranu a zlepšenie zdravia, pričom zabezpečuje rovnaký prístup k modernej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých Európanov a koordináciu všetkých závažných zdravotných hrozieb, ktoré sa týkajú viacerých krajín EÚ. EÚ kladie veľký dôraz na verejné zdravie, pričom veľkú úlohu tu zohráva prevencia chorôb a reakcia na ne. Prevencia sa dotýka mnohých oblastí, ako sú vakcinácia, boj proti antimikrobiálnej rezistencii a rakovine a zodpovedné označovanie potravín.

Pri riešení problémov v oblasti zdravia poskytujú vládam členských štátov podporu dve špecializované agentúry. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb posudzuje a monitoruje nové hrozby týkajúce sa chorôb a koordinuje reakcie na ne. Európska agentúra pre lieky zase zodpovedá za vedecké posudzovanie kvality, bezpečnosti a efektívnosti všetkých liekov v EÚ.

Video Gallery