Prejsť na hlavný obsah

Bezpečnosť potravín v EÚ

Bezpečné potraviny z farmy až na stôl

Ochrana zdravia je cieľom všetkých právnych predpisov a noriem EÚ týkajúcich sa poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a výroby potravín. Celý proces výroby potravín a spracovateľský reťazec, ako aj dovoz a vývoz tovaru upravuje rozsiahly súbor právnych predpisov EÚ.

Krajiny EÚ uplatňujú tieto harmonizované normy a zavádzajú kontroly na ich presadzovanie. EÚ dohliada na uplatňovanie týchto právnych predpisov a vykonávanie kontrol, ako aj ich účinnosť a zároveň zabezpečuje odbornú prípravu pre príslušné orgány na úrovni EÚ aj na medzinárodnej úrovni.

Politika bezpečnosti potravín v EÚ, ako aj opatrenia v tejto oblasti sa sústreďujú na 4 hlavné oblasti ochrany:

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vykonáva nezávislé hodnotenia rizík a poskytuje vedecké poradenstvo, ktoré sú podkladom pre normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín.