Przejdź do treści głównej

Bezpieczeństwo żywności w UE

Zapewnienie bezpiecznej żywności od pola do stołu

Ochrona zdrowia jest celem wszystkich unijnych przepisów i norm w sektorach rolnictwa, hodowli zwierząt i produkcji żywności. Obszerny zbiór ogólnounijnych przepisów obejmuje cały łańcuch produkcji i przetwarzania żywności w Unii, jak również towary importowane i eksportowane.

Państwa UE wdrażają te zharmonizowane normy i ustanawiają kontrole w celu ich egzekwowania. Unia przeprowadza audyty stosowania i skuteczności przepisów i kontroli, a także organizuje szkolenia dla odpowiedzialnych w tej dziedzinie organów unijnych i międzynarodowych.

Polityka UE w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz powiązane działania koncentrują się na czterech głównych obszarach ochrony:

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opracowuje niezależne oceny ryzyka i opinie naukowe, na podstawie których powstają unijne normy w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Obszary działalności UE związane z tym tematem