Przejdź do treści głównej

Ekologiczniejsza i bardziej zrównoważona Europa

W UE obowiązują jedne z najsurowszych na świecie norm w zakresie ochrony środowiska. UE i rządy krajowe wyznaczyły jasne cele, aby zgodnie z nimi kształtować europejską politykę ochrony środowiska do roku 2020 r. oraz w dalszej perspektywie, do roku 2050 r. Wsparcie dla tej polityki zapewniają specjalne programy badawcze oraz odpowiednie prawodawstwo i finansowanie. Te cele to:

Na wielu frontach prowadzone są prace mające na celu ochronę gatunków zagrożonych i obszarów naturalnych w UE, zapewnienie bezpiecznej wody pitnej i wody w kąpieliskach, poprawę jakości powietrza i gospodarki odpadami oraz ograniczenie skutków stosowania szkodliwych substancji chemicznych.

Ochrona środowiska i innowacje przyczyniają się do tworzenia nowych możliwości w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia, co pobudza dalsze inwestycje. Zielony wzrost jest kluczowym elementem polityki UE, której celem jest zagwarantowanie, że wzrost gospodarczy w Europie będzie ekologiczny. UE odgrywa również kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju na szczeblu światowym.

Obszary działalności UE związane z tym tematem