Skip to main content

Ekologiczniejsza i bardziej zrównoważona Europa

W UE obowiązują jedne z najsurowszych na świecie norm w zakresie ochrony środowiska. UE i rządy krajowe wyznaczyły jasne cele, aby zgodnie z nimi kształtować europejską politykę ochrony środowiska do roku 2020 r. oraz w dalszej perspektywie, do roku 2050 r. Wsparcie dla tej polityki zapewniają specjalne programy badawcze oraz odpowiednie prawodawstwo i finansowanie. Te cele to:

Na wielu frontach prowadzone są prace mające na celu ochronę gatunków zagrożonych i obszarów naturalnych w UE, zapewnienie bezpiecznej wody pitnej i wody w kąpieliskach, poprawę jakości powietrza i gospodarki odpadami oraz ograniczenie skutków stosowania szkodliwych substancji chemicznych.

Ochrona środowiska i innowacje przyczyniają się do tworzenia nowych możliwości w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia, co pobudza dalsze inwestycje. Zielony wzrost jest kluczowym elementem polityki UE, której celem jest zagwarantowanie, że wzrost gospodarczy w Europie będzie ekologiczny. UE odgrywa również kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju na szczeblu światowym.

Aktualności

26 wrzesień 2022
European Commission Press release Brussels, 26 Sep 2022 Thanks to the Just Transition Fund (JTF) Programme adopted by the Commission today, Czechia will receive €1.64 billion in EU grants to support the country's efforts to phase out coal-fired power by 2033 and ensure a fair transition to climate...

Obszary działalności UE związane z tym tematem